untitled 162

ביטאון הלוחם 287 עדכון זכויות אפריל 2022

בידיים טובות – מרכז סיוע והכוונה

למבקשים ולמבקשות הכרה
אגף השיקום במשרד הביטחון פתח את מרכז בידיים טובות המעניק סיוע ללא תשלום בהגשת בקשה להכרה כנכי צה"ל וכנכות
צה"ל והכנה לוועדה הרפואית. את המרכז מפעיל ספק חיצוני.
את השירות מעניקים צוות מקצועי של רופאים ורופאות מומחים בכירים וצוות מזכירות רפואית. אפשר לקבל שירות גם בשיחת
וידיאו אונליין עם רופא או רופאה.

השירות במרכז כולל:
*סיוע במילוי הבקשה להכרה בנכות במשרד הביטחון ובאיסוף המסמכים הדרושים;
*הכנת התיק הרפואי;
*הסבר על תהליך הטיפול בוועדה הרפואית;
*הדרכה אישית על ההופעה בפני הוועדה הרפואית.

*3757
ראשון עד חמישי, 00:8 עד 00:17
אפשר להשאיר פרטים באתר המרכז וייצרו איתכם קשר
רחוב מוטה גור 5 ,פתח תקווה, פארק אולימפיה, קומה 3, מול הקניון הגדול

טיפול רפואי לנכה המתבגר/ת

כל הרשום להלן בלשון זכר, אמור גם ללשון נקבה. נכה שמלאו לו ארבעים שנה לפחות ודרגת נכותו אינה פחותה מ-50 אחוז,
ומתוכה לפחות 30 אחוז נכות מוכרת על אחד מסימולי פגימה המפורטים להלן; או 30 אחוז בגין פגימה מצטברת באותו איבר
על אחד מסימולי הפגימה המפורטים להלן, זכאי לקבל שירותים רפואיים אם הוא חלה במחלה נוספת שאינה קשורה בנכותו
המוכרת. המחלה היא: מחלה במערכת העצבים, מחלת כלי דם, מחלת לב. הטיפול הרפואי כולל טיפול רפואי אמבולטורי ואשפוז, אספקת תרופות, אספקת ציוד שיקומי ומכשור רפואי, תוספת עזרת זולת רפואית במידת הצורך, מימון הוצאות נסיעה לטיפול רפואי, טיפול סיעודי על פי נהלי אגף השיקום.
נכה שיטען לקשר סיבתי בין נכותו המוכרת וטיפול רפואי שקיבל בגין נכותו המוכרת לבין אחת מהמחלות המפורטות לעיל, רשאי להגיש בקשה לוועדה רפואית לדיון לפי תקנה 9.
סימולי הפגימה המזכים בטיפול רפואי 01 פרפלגיה; 03 קוודרופלגיה; 04 המיפלגיה; 19 סקלרוזיס מולטיפלקס; 20 מחלות שרירים; 21 עמוד שדרה; 22 קיר בטן; 23 מחלות פרקים; 50 פגוע רגל, סעיף המאחד סימולי פגימה ישנים 51-53 , 59-63 ;54 קטוע ברגל, סעיף המאחד סימולי פגימה ישנים 55-58 , 64-67.

נכים העונים לקריטריונים ומבקשים לממש זכאות, אנא פנו למרפאה במחוז השיקום בצירוף מסמכים רפואיים.

פגישה בזום

פרטי התקשרות ודרכי הגעה

שמואל ברקאי 49, אפקה, (בית הלוחם) תל־אביב , ת.ד. 39262
03-6461600
03-6421316