untitled 162

זכויות והטבות מלגות

מלגות להשכלה גבוהה

חברות וחברים יקרים,

מידי שנה מחלק ארגון נכי צה"ל מלגות לחברי ארגון הלומדים במוסדות להשכלה גבוהה – גם אם מקבלים מימון ממשהב"ט!
מתאים גם למי שעשה השנה מכינה / פסיכומטרי / השלמת בגרויות.
המלגות יחולקו לקראת סוף השנה לאחר סיום שנת הלימודים האקדמאית (למי שלומד השנה בשנת הלימודים תשפ"ג)
סכום המלגה ייקבע ע"י ועדת המלגות בכפוף למקורות הכספיים העומדים לרשות הועדה ובהתאם להיקף הבקשות.

לשאלות, פרטים נוספים או כל בירור נוסף ניתן לפנות אל אחראיות המלגות במחוזות:

מחוז תל אביב – זיוה 03-5221286/7
מחוז שפלה – אמונה 08-9466488
מחוז ירושלים – מירה 02-5635625
מחוז באר שבע – מיה 08-6230111
מחוז חיפה – תמי 04-8146502

אין הארגון מתחייב למלא אחר כל הבקשות שתוגשנה.
לכל בקשה יש לצרף:
1. אישור לימודים.
2. אישור על גובה שכר הלימוד.
3. קבלות ששולמו.

טפסים

טופס בקשה למלגת לימודים להשכלה גבוהה

דף הנחיות למילוי טופס בקשה לקבלת מלגת לימודים

עיקרי תנאי הזכאות לקבלת מלגת לימודים

נהלים לבקשת מלגות לימודים להשכלה גבוהה


מלגות יוצרים

נכי צה"ל חברי הארגון בעלי 10% ומעלה נכות העוסקים בתחומי אמנות שונים כגון:
ספרות, שירה, צילום, פיסול וציור אשר יצירותיהם קיבלו ביטוי ציבורי כגון: תערוכה, סרט, ספר וכו'.

המלגות נועדו לעודד יצירה בקרב הנכים.
לטפסי הבקשות יש לצרף עותק מהיצירה, או צילום והזמנה לתערוכה.

טופס בקשה למלגת עידוד ליוצרים


מלגות לימודים לבני/ות נכי צה"ל

ניתנות לילדי נכים ללימודי תואר ראשון במוסדות להשכלה גבוהה מוכרים
פרטים וטפסים ניתן לקבל בלשכת השיקום משהב"ט, אצל עובדות רווחה.

פגישה בזום

פרטי התקשרות ודרכי הגעה

שמואל ברקאי 49, אפקה, (בית הלוחם) תל־אביב , ת.ד. 39262
03-6461600
03-6421316