untitled 162

ביטאון הלוחם 287 דבר היו"ר – עו"ד עידן קלימן

חברות וחברים יקרים,

אנו נמצאים בעיצומם של הימים הלאומיים המכוננים של ישראל, לאחר יום השואה, בערבו של יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ופנינו ליום העצמאות ה-74 של מדינת ישראל.
ימים אלו אינם קלים לנו, פצועי צה"ל.

זיכרון הפציעה חי בנו לאורך השנה כולה, אך ביום הזיכרון אנו נזכרים ביתר שאת באחינו לנשק, אלו שלחמו איתנו שכם אל שכם ומסרו את חייהם למען תקומתם, שלומם וביטחונם של מדינת ישראל ועם ישראל.
התקופה האחרונה מתוחה מבחינה ביטחונית. שוב חוששים אזרחי ישראל להסתובב במקומות הומי אדם. דווקא הימים האלה מזכירים לנו שוב, עד כמה פצועי צה"ל הם הבסיס לחוסנה של המדינה; ועד כמה פציעתנו לא הייתה לשווא.

אנו מסכמים שנה לגיבושה של רפורמת נפש אחת, שמטרתה לחולל שינוי עומק בכל הקשור בטיפול וביחס הניתנים לפצועות ופצועי צה"ל. לא פחות חשוב מכך הוא השינוי החברתי שהביאה הרפורמה. ההכרה הציבורית והענקת הכבוד הראוי לפצועים,
ששילמו מחיר יקר. הדרך עוד ארוכה ואנו עובדים במלוא המרץ על המשך יישומה המלא של הרפורמה, אל מול כל הגורמים המקצועיים.

ביום העצמאות הקרוב אשיא משואה בטקס הדלקת המשואות בהר הרצל.
כל אחת ואחד מכם יהיו בליבי ובמחשבותיי על הבמה בהר הרצל.
אני מבקש לחזק את ידי ממשלת ישראל, הרמטכ"ל, מפקדי צה"ל ואנשי כוחות הביטחון, העושים לילות כימים בשמירה ובהגנה על מדינת ישראל ואזרחיה.

חג עצמאות שמח,
שלכם,
עו"ד עידן קלימן,
יו"ר ארגון נכי צה"ל

פגישה בזום

פרטי התקשרות ודרכי הגעה

שמואל ברקאי 49, אפקה, (בית הלוחם) תל־אביב , ת.ד. 39262
03-6461600
03-6421316