pas artical

חדשות הארגון

בואו עשו לנו לייק בפייסבוק
ותיהיו מעודכנים

הוחזרו מענקי הנישואין ובר-המצווה

25 דצמבר

בשורה טובה לקראת החג לכל חברות וחברי הארגון מקבלי תגמולי הקיום אשר עוכבו להם מענקי הבת/בר מצווה ומענקי הנישואין

בימים האחרונים התבשר יו"ר ארגון נכי צה"ל עידן קלימן, לאחר דין ודברים מול אגף השיקום והאופטרופוס הכללי, כי נמצא המקור הכספי להחזרת מענקי הנישואין ובר-המצווה לכל הזכאים רטרואקטיבי.

נכי צה"ל המתקיימים מתגמולי מחייה (נצרך, תג"מ) זכאים על פי הוראת אגף השיקום 80.17 לקבל מענק לילדיהם (מכספי עיזבונות) שהתחתנו ו/או הגיעו לגיל מצוות (בת / בר מצווה), אלא שבשנים האחרונות (4 שנים), נכי צה"ל שפנו לקבל את המענק התבשרו כי לא קיים תקציב עיזבונות ולכן אין באפשרות אגף השיקום להעביר להם את הכספים.

במצטבר סכום המענקים אותם אמור היה אגף השיקום להעביר לתשלומי מענקי נישואין, בת / בר מצווה עבור ילדי נכי צה"ל – הגיע למיליוני שקלים; כסף שכאמור לא שולם לזכאים.

סוגיית המענקים הגיעה לשולחנו של יו"ר ארגון נכי צה"ל, עו"ד עידן קלימן, עם היכנסו לתפקיד לפני מספר חודשים.

אתמול 24/12/2019, התבשר יו"ר הארגון כי עקשנותו השתלמה וכי נמצא תקציב עיזבונות וכל המענקים ישולמו לזכאים – רטרואקטיבית (4 שנים אחורה).

התשלום יבוצע לאלתר בתלוש התגמולים של 1.1.20.
זכאים עתידיים יקבלו את המענק עפ"י הוראת אגף השיקום 80.17
חבר/ה במידה והינך מתקיים מתגמולי מחייה ולא קיבלת את המענק, אנא פנה בדחיפות לארגון נכי צה"ל.

פגישה בזום

פרטי התקשרות ודרכי הגעה

שמואל ברקאי 49, אפקה, (בית הלוחם) תל־אביב , ת.ד. 39262
03-6461600
03-6421316