טפסים טפסים להורדה

ביטאון הלוחם
גליון מס' | 276

מוזמנים לצפות בגיליון האחרון של הביטאון

הקש/י על התמונה כדי לדפדף בעיתון באופן וירטואלי

קרן נכי צה"ל ZDVF
אגודת הידידים בישראל
אגודת הידידים בישראל
תרמו לארגון נכי צה"ל

תרמו עכשיו לטובת חיילינו

חופשה בבית קיי
נצלו את ההטבה שמגיעה לכם וצאו לחופש

טפסים ובקשות

בקשת בקשה להנפקת תעודת נכה

בקשת טופס בקשה למענק השתתפות במימון לימודים לילדי נכים

בקשת קרן טופס בקשה לעזרה הדדית להלוואות

בקשת טופס בקשה למילגת עזר להשכלה גבוהה

טופס מידע וקרטריונים לבקשת מילגת עזר להשכלה גבוהה

בקשת טופס לבקשת מילגת עידוד ליוצרים חלק

טופס מידע וקרטריונים לבקשת מילגת עידוד ליוצרים

בקשת טופס הצהרה ועדכון פרטים אישיים

אישורים רשמיים

אישור ניהול תקין – קרן נכי צה”ל (ע”ר)מדינת ישראל > משרד המשפטים > רשם העמותות

אישור ניהול תקין – ארגון נכי צה”ל (ע”ר) מדינת ישראל > משרד המשפטים > רשם העמותות

אישור מוסד ציבורי לענין תרומות – ארגון נכי צה”ל אישור לפי סעיף 46 מדינת ישראל/האוצר > נציבות מס הכנסה

אישור מוסד ציבורי לענין תרומות – קרן נכי צה”ל אישור לפי סעיף 46 > מדינת ישראל/האוצר > נציבות מס הכנסה

אישור על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עיסקאות גופים ציבוריים המחלקה למוסדות ציבור ומלכ”רים- ארגון נכי צה”ל

אישור על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עיסקאות גופים ציבוריים המחלקה למוסדות ציבור ומלכ”רים- קרו נכי צה”ל

פרטי התקשרות ודרכי הגעה

שמואל ברקאי 49, אפקה, (בית הלוחם) תל־אביב , ת.ד. 39262
03-6461600
03-6421316
צור קשר