הלוחם 282

25 תשפ"א הלוחם 2021 מאי שלב ראשון - יישום מיידי מיליון שקל 300 שינויים מיידיים בתקציב של פרסום הוראת שעה זמנית למשך תקופה בת שנה .1 לביטול מבחן ההכנסה הוראת השעה תקבע כי במקום מבחן ההכנסות הקבוע בסעיף (ב) לחוק הנכים, יהיה מבחן ההכנסות הקיים ביחס לתגמול 7 ), מכוח הוראת 2 המשולם כיום עקב פרישה מוקדמת (תג"מ רמה הכנסתו ברוטו נכה רווק . מבחן ההכנסה יהיה: 85.02 אגף שיקום מכל מקור שהוא לא תעלה על פעמיים השכר הממוצע במשק; , הכנסתו 21 ובעל משפחה לילדים שטרם הגיעו לגיל נכה נשוי הוראת השעה לא תעלה על שלוש פעמים השכר הממוצע במשק. תהיה תקפה עד ליישום מתווה ראם עמינח אשר יבטל לחלוטין את ביטול מבחן ההכנסות יחול על מבחן ההכנסה האקטיבי והפסיבי. כל סוגי תגמולי הקיום (תש"מ, תג"מ) המשולמים מכוח חוק הנכים (תגמולים ושיקום) והוראות אגף השיקום. פרסום הוראת שעה בת שנה לתיקון לתקנות הנכים .2 1954־ (טיפול רפואי), תשי"ד הוראת השעה תקבע כי נכי צה"ל שנקבע לגביהם כי איבדו חלקית את כושר עבודתם עקב נכותם יקבלו את תגמול הטיפול הרפואי החלקי (השלמה) ללא צורך בהוכחה כי הם עובדים בפועל בהיקף משרה חלקי. זאת עד לחקיקה אשר תקבע את ההוראה. שיפור השירות לנכי צה"ל הזכאים לליווי סיעודי .3 מיליון שקל כדי לשפר את תנאי 15 תקציב שנתי נוסף של המלווים של נכי צה"ל. שיפור והתאמת הטיפול לאוכלוסייה המתבגרת של .4 נכי צה"ל מיליון שקל כדי לשפר את הטיפול 28 תקציב שנתי נוסף של באוכלוסייה המתבגרת. סל זכאויות לבני משפחה של פגועי ראש ונפש, לרבות .5 פוסט טראומה בני משפחה של נפגעי פוסט טראומה, פגועי נפש ופגועי ראש, יקבלו סל זכאויות הכולל טיפולים פסיכולוגיים פרטניים ושירותי חונכות לילדי הנכים. הרחבת סל השיקום והטיפול לנפגעי פוסט טראומה .6 , בסיוע 24/7 . הקמת מוקד טלפוני ייעודי־מקצועי בזמינות של 6.1 נט"ל, ובתיאום מקצועי עם אגף השיקום. . הפעלת קבוצות תמיכה והתערבות שנועדו להפחית מתחים: 6.2 פעילות ימית, טיפול בעזרת בעלי חיים ופעילות אתגרית. . בניית מסלול ייעודי להכשרה מקצועית ותעסוקתית הכולל 6.3 השמה בעבודה. . מימון סל טיפולים אלטרנטיביים. 6.4 . מימון סל טיפולים פיזיקאלי ופרה־רפואי בהתאם להמלצות 6.5 רופא מומחה. . הקמת מרכז טיפול יום ובית מאזן שיהיה מרכז לטיפול בנפגעי 6.6 פוסט טראומה ולעריכת מחקרים בתחום. . מתן מענה באמצעות כלבי שירות. 6.7 צילום: לע"ם

RkJQdWJsaXNoZXIy NjA0NTc0