הלוחם 282

תשפ"א 2021 הלוחם מאי 24 הרפורמה - קווים לדמותה קווים לדמותה במאי אישרה ממשלת ישראל את רפורמת 9 תאריך נפש אחת במטרה לקדם את הטיפול הרפואי והשיקום שמעניקה מערכת הביטחון לנכי ונכות צה"ל. ראשיתה של הרפורמה בדיוני הוועדה בראשות האלוף במילואים איל בן ראובן. בדיוני הוועדה הציג הארגון עבודת מחקר מקיפה בנושא זכויות נכי צה"ל, וריכז את כלל הצרכים. בחודש פורסמה טיוטת דו"ח הביניים של ועדת 2020 מאי בן ראובן שאימצה את מירב הדרישות של הארגון. רפורמת נפש אחת מבוססת על עבודת המחקר ועל מסקנות דו"ח בן ראובן. ערכי־העל של הרפורמה הם: להכיר בשינוי העמוק והדחוף הדרוש במענה השיקומי לכלל נכי צה"ל, להציב את צורכי נכי צה"ל במרכז, וליישם את השינוי בשיתוף פעולה מלא עם ארגון נכי צה"ל. במאי ומסמך 9 את הרפורמה מנסחים החלטת הממשלה מיום ההסכמות בין משרד הביטחון לבין ארגון נכי צה"ל. הרפורמה מחולקת לשלושה שלבים. יישום מיידי של זכאויות לכלל נכי צה"ל שאפשר שלב ראשון לבצע באופן מיידי, בהן ביטול מבחן ההכנסה, שינוי הוראות תקנות טיפול רפואי, ומענה לצורכי נכי צה"ל נפגעי פוסט טראומה. מיליון שקל לשלב זה. 300 הממשלה הקצתה יישום זכאויות הדורשות הליכי חקיקה ראשית, כמו עיגון שלב שני כלל זכאויות נכי צה"ל בתזכיר אחוד וברור, לרבות הפחתת פרק הזמן למימוש הזכאות להחלפת רכב רפואי מארבע שנים לשלוש שנים וחצי, שינוי שיטת התגמול בגין אובדן כושר עבודה ועוד. גיבוש רפורמה מקיפה כדי לתת מענה מיטבי לנכי שלב שלישי צה"ל וכוחות הביטחון. החל מבחינת שער הכניסה, עובר בעבודת הוועדות הרפואיות וכלה במימוש הזכויות והזכאויות, בדגש על מהפכת שירות לחברים. לאחר מאבק של שנתיים, הצליח הארגון להעביר בהחלטת ממשלה את רפורמת נפש אחת, לשיפור הטיפול בנכי צה"ל. מורה נבוכים לעיקרי השינויים הצפויים הרפורמה -

RkJQdWJsaXNoZXIy NjA0NTc0