pas artical

חדשות הארגון

בואו עשו לנו לייק בפייסבוק
ותיהיו מעודכנים

יישום רפורמת נפש אחת: הוגדל הסיוע בביטוח הסיעודי לנכי צה"ל

29 מרץ

שמחים לבשר כי התיקון לחוק הנכים אושר סופית בכנסת.
בכך, נבלמה העלייה בפרמיית הביטוח הסיעודי של פצועות ופצועי צה"ל לצד הגדלת היקף השירותים.
בנוסף, התיקון מבטיח את יציבות קרן הביטוח הסיעודי לשנים ארוכות.

עקב העלייה בתוחלת החיים בכלל ובגילם של נכות ונכי צה"ל בפרט, כמו גם שינויי חקיקה, הביאו לעלייה ממשית בעלות הפרמיה לנכות ונכי צה"ל והעמידו בסכנה את המשך קיומו של הביטוח הסיעודי לנכות והנכים. כחלק מיישום רפורמת "נפש אחת", נבלמה עלייה זו בעקבות החלטה של משהב"ט בשיתוף ארגון נכי צה"ל תוך הבטחת עתיד הביטוח הסיעודי.

התיקון לחוק הנכים שעבר היום (29.3.23) בקריאה שנייה ושלישית מאפשר את הפחתת עלויותיו התפעוליות הגדלת היקף השירותים, ויציבות קרן הביטוח הסיעודי לשנים ארוכות, באופן הבא:

1. חידוש הביטוח הסיעודי הייחודי של חברת הראל לנכי צה"ל למשך 5 שנים נוספות.

2. הגדלת שיעור ההשתתפות של משרד הביטחון או ארגון נכי צה"ל במימון הפרמיה בשיעור של 50% (במקום השתתפות בשיעור של 37.5%), החל מיום 1.4.2023 כך שמשרד הביטחון ונכי צה"ל יישאו בפרמיה זהה בסך של 97.35 ₪ (צמוד מדד המחירים לצרכן שפורסם ביום 15.1.23).

3. שמירה על גובה היקף הגמלה החודשית כך שבמועד חידוש הפוליסה תמשיך לעמוד על סך של 4,362 ₪ ותמשיך להיות צמודה למדד המחירים לצרכן שפורסם ביום 15.1.2023), בהתאם לתנאי הפוליסה.

4. המשך התקשרות עם סוכנות הביטוח "מבטח סימון" למתן שירות מקיף לביטוח הסיעודי.

הקמת שירות "מצפן לבריאות" שיינתן ללא עלות למבוטחיי הביטוח הסיעודי – שירות חדשני המקנה זכאות לבדיקות רפואיות מותאמות אישית על ידי מערכת בינה מלאכותית, במטרה לשמור על בריאותם של המבוטחים ולאתר סיכונים מיוחדים בשלב מוקדם. השירות החינמי יחל להיות מוענק מיום 1.4.203 ואילך על ידי חברת שירותי הבריאות FEMI.

עו"ד עידן קלימן, יו"ר ארגון נכי צהל: "משנת 2004 היה הביטוח הסיעודי אחת מאבני היסוד של פעילות הביטוח של ארגון נכי צה"ל לרווחת חבריו ובני משפחותיהם. אני שמח לבשר שהעלייה הצפויה במחירו נבלמה בזכות עבודה מקצועית של הנהגת הארגון, מטה הארגון ויועציהם המקצועיים, ומודה לאנשי משרד הביטחון על הסיוע במציאת פתרונות חקיקתיים יעילים וזריזים".

פגישה בזום

פרטי התקשרות ודרכי הגעה

שמואל ברקאי 49, אפקה, (בית הלוחם) תל־אביב , ת.ד. 39262
03-6461600
03-6421316