pas artical

חדשות הארגון

בואו עשו לנו לייק בפייסבוק
ותיהיו מעודכנים

פרוטוקול בדיקת צוות צר"מ

2 אוגוסט

נכה שיופיע בפני צוות רב מקצועי (צר"מ) בנושא: ליווי- תעסוקה- רכב- נעליים וכד', יקבל את פרוטוקול הבדיקה שנערכה על ידי הצר"מ יחד עם החלטת הגורם המקצועי המוסמך.

הסדר זה נכנס לתוקף החל מ-1/6/2020

נכים שלא יקבלו את הפרוטוקול כאמור לעיל, רשאים לפנות למרפאת מחוז השיקום ולבקש עותק.

חשיפת הפרוטוקול תסייע לנכה להגיש ערעור על ההחלטה במידה והוא יחפוץ בכך.

פגישה בזום

פרטי התקשרות ודרכי הגעה

שמואל ברקאי 49, אפקה, (בית הלוחם) תל־אביב , ת.ד. 39262
03-6461600
03-6421316