pas artical

חדשות הארגון

בואו עשו לנו לייק בפייסבוק
ותיהיו מעודכנים

מהיום: "פטור מתור" לנכי צה"ל

16 יוני

לאחרונה תוקנו תקנות נגישות לשירות בנושאי "פטור מתור" ו"פטור מתשלום עבור מלווה". התיקון מרחיב את מעגל הזכאים לפטורים אלו, וייכנס לתוקף ב-16.6.22.
הזכאות שלהלן מתייחסת לנכי צה"ל שהוכרו לפי חוק הנכים (תגמולים ושיקום).
תעודות המעידות על הזכאות לפטורים יונפקו על ידי משרד הביטחון אגף שיקום נכים.

"פטור מתור" יינתן למי שעונה על אחת מההגדרות הבאות:

1. נכה שנקבעה לו דרגת נכות בשיעור של 40% ומעלה בשל מוגבלות נפשית, שכלית.
2. נכה הזכאי לתשלום דמי ניידות לפי הוראה 56.02 של אגף שיקום.
3.נכה הזכאי למלווה לפי תקנה 24 לתקנות הנכים (טיפול רפואי) או שנקבעה לו דרגת נכות מיוחדת בשיעור של 100 אחוזים או יותר, לפי תקנות הנכים (כללים לקביעת דרגת נכות מיוחדת

פטור מתשלום עבור מלווה בלבד יינתן למי שעונה על אחת מההגדרות הבאות:

1. נכה הזכאי למלווה לפי תקנה 24 לתקנות הנכים (טיפול רפואי) , הזכאות תינתן גם לנכים שהמירו את הליווי לתגמול.
2. נכה שנקבעה לו דרגת נכות מיוחדת בשיעור של 100% או יותר לפי תקנות הנכים (כללים לקביעת דרגת נכות מיוחדת).
3. נכה שנקבעה לו דרגת נכות בשיעור 50% ומעלה בשל מוגבלות נפשית, שכלית.

פגישה בזום

פרטי התקשרות ודרכי הגעה

שמואל ברקאי 49, אפקה, (בית הלוחם) תל־אביב , ת.ד. 39262
03-6461600
03-6421316