pas artical

חדשות הארגון

בואו עשו לנו לייק בפייסבוק
ותיהיו מעודכנים

השתתפות משהב"ט בביטוח רכב לשנת 2022

18 ינואר

משרד הביטחון ביצע סקר ביטוח לרכבים רפואיים יציגים בהתאם למפרט הקבוע בהוראת הרכב.
תעריפי הביטוח החדשים התקבלו באגף השיקום לקראת סוף דצמבר 2021.
עקב אילוצי מערכת המשרד לא הספיק לבצע תשולם לפי תעריפי החדשים שהתקבלו.

לפיכך, סוכם כי משהב"ט ישלם לכלל הזכאים לרכב את הסכום ששולם עבור שנת 2021 ובתגמול חודש ינואר 2022 ישולמו הפרשים לפי המחירים החדשים.

נכים שברשותם רכב רפואי "נקוב ע"ש" קיבלו את תעריף הביטוח לשנת 2022 לפי מחירון חשכ"ל (חשב כללי במשרד האוצר) מכוח הסכם בין משהב"ט לבין ארגון נכי צה"ל מיוני 2011.

עקב הקשיים בהם נתקל אגף השיקום בכל שנה בביצוע סקר מחירים וחוסר שיתוף פעולה מצד חברות הביטוח, התנענו תהליך מול החשכ"ל על מנת לשלב את נכי צה"ל במכרז לביטוח רכב של עובדי מדינה בשנת 2023.

ככל שתהיה הקדמות נעדכן בהמשך.

פגישה בזום

פרטי התקשרות ודרכי הגעה

שמואל ברקאי 49, אפקה, (בית הלוחם) תל־אביב , ת.ד. 39262
03-6461600
03-6421316