pas artical

חדשות הארגון

בואו עשו לנו לייק בפייסבוק
ותיהיו מעודכנים

היערכות בעקבות התפרצות נגיף הקורונה

23 מרץ

היערכות אגף שיקום נכים וארגון נכי צה"ל לטיפול בנכי צה"ל בעקבות התפרצות נגיף הקורונה

פעילות מחוזות ארגון נכי צה"ל:

פועלים בימים א'-ה' בין השעות 08:00-16:00
קבלת קהל בכפוף להנחיות משרד הבריאות

מומלץ לבצע פניות באמצעות הטלפון:
מחוז ת"א יפו והמרכז: 03-5221286/7 / פקס': 03-5225023
מחוז חיפה והצפון: 04-8146500 / פקס': 04-8510838
מחוז ירושלים: 02-5635625 / פקס': 02-5636149
מחוז השפלה: 08-9466488/99 / פקס': 08-9466488
מחוז באר שבע: 08-6230111 / פקס': 08-6233554


קבלת קהל במחוזות ובמרפאות השיקום:

לא מתקיימת קבלת קהל במחוזות השיקום, למעט במקרים דחופים.

פניות למרפאות תתבצענה ככל שניתן באזור האישי באתר האינטרנט www.Shikum.mod.gov.il

או באמצעות המוקד הטלפוני 03-7776777
המוקד פועל בין השעות 08:00-18:00
לאחר שעות הפעילות המענה ע"י כוננים בלבד.


טיפול בנושאים דחופים באגף השיקום:

בעקבות התפרצות נגיף הקורונה, ובהמשך לעדכונים קודמים, מחוזות השיקום יטפלו בעדיפות גבוהה בנושאים שלהלן:

1. תגמולים – תגמולים בסיסיים ותגמולי קיום.
2. מרשמים ואספקת תרופות.
3. ציוד מתכלה, ציוד אורטופדי וציוד נשימתי.
4. הפניות רפואיות תינתה לטיפול רפואי דחוף בלבד.
5. שינוי ועדכון פרטי חשבון בנק.
6. מתן מענה לאוכלוסיית נכי צה"ל 100%+.

בקשות לטיפול ניתן להגיש באמצעות האזור האישי באתר האינטרנט של אגף השיקום משהב"ט https://www.shikum.mod.gov.il/
או באמצעות פנייה למוקד הטלפוני שמספרו: 03-7776777


אספקת תרופות:

כחלק מההיערכות לחג הפסח ובמטרה לשפר את השירות פועלים להקדמת אספקת התרופות לחודש אפריל ככל שניתן על תעודת המשלוח יופיע המידע לגבי תוקף המרשם (מרץ/אפריל)


ועדות רפואיות:

לא יתקיימו ועדות רפואיות בתקופת החירום.

נכים שיבקשו לקיים ועדה רפואית במקרים דחופים על סמך חומר הרפואי ללא נוכחות פיזית – מתבקשים לשלוח מכתב למוקד אגף השיקום.

החלטת הוועדה תהיה תקפה לתקופה זמנית (חצי שנה בלבד) עם סיום מצב החירום תתקיים ועדה חדשה בעניינם.


בקשות להחזרים כספיים:

ניתן להגיש בקשות להחזרים כספיים עבור: תרופות וכדומה באמצעות האזור האישי באתר האינטרנט של אגף השיקום.

יש לסרוק כל בקשה/ חשבונית ולציין עבור מה מבוקש ההחזר.


טיפולי פיזיותרפיה לנכים בדרגת נכות 100%+:

מתוך דאגה לבריאותכם ורק במקרים דחופים נכים הזקוקים לטיפול האמור מתבקשים לפנות למרפאת השיקום נתב נכים 100%+ ולבקש טיפול בית.

במידה והרופא יאשר את הנחיצות תונפק הפנייה מתאימה

לידיעתכם מכוני הפיזיותרפיה בתל השומר עובדים במתכונת רגילה.


תשלום תגמולי מחייה ותגמול רפואי:

מקבלי תגמולי מחייה קבועים בתקופת מצב החירום יוארך תוקף התשלום באופן יזום על ידי אגף השיקום.

מקבלי תגמול טיפול רפואי מלא ("ימי מחלה") נכה צה"ל שאושר לו תגמול טיפול רפואי מלא בגין נכותו המוכרת טרם מצב החירום ותוקף האישור אמור להסתיים בחודש הקרוב, האישור ייבדק על ידי הרופא המוסמך המחוזי ויוארך בהתאם לצורך ובהתאם לשיקול דעת הרופא המוסמך המחוזי.


תשלום תגמול רפואי תט"ר לעובדים בחצי משרה:

מקבלי תגמול טיפול רפואי (תט"ר השלמה) חלקי בגין עבודה במשרה חלקית ימשיכו לקבלו בתקופת החירום אף אם בשל משבר הקורונה פוטרו או יצאו לחופשה ללא תשלום (חל"ת), וזאת בכפוף להמצאת אישור על כך מהמעסיק.

זכאים אלו רשאים לפנות במקביל למוסד לביטוח לאומי ולשירות התעסוקה על מנת לבדוק את זכאותם לקבלת דמי אבטלה, וזאת בהתאם למדיניות שנקבעה בנושא זה על ידי הממשלה.


תשלום תגמול דמי מחייה:

מקבלי תגמול מחוסר פרנסה (חפ"ר) ימשיכו לקבלו  בתקופת החירום (אף אם מועד הזכאות שנקבע חלף) בהתאם לזכאותם ולמעמדם השיקומי ומבלי שיידרשו להגיע פיזית למחוז השיקום. העברת מסמכים נדרשים תתבצע באמצעות האזור האישי באתר האינטרנט האגפי או במשלוח פקס.

סטודנטים המקבלים דמי קיום ימשיכו לקבלם ובלבד שטרם סיימו את לימודיהם לתואר, וזאת גם בתקופה בה הלימודים נערכים מרחוק או במתכונת חלקית אחרת.

זכאים ששולבו לאחרונה בעבודה מפרנסת ופוטרו או הוצאו לחל"ת בשל משבר הקורונה ואינם עומדים בתנאים לקבלת דמי אבטלה מחמת העובדה שתקופת עבודתם קצרה מ"תקופת האכשרה" הנדרשת – מתבקשים לפנות למחוז השיקום באמצעות המוקד הטלפוני או האזור האישי באתר האינטרנט האגפי, על מנת שתיעשה בחינה פרטנית בניסיון לסייע בידם ככל הניתן, לרבות בחינת תשלום תגמול חפ"ר בתקופת החירום.


בקשות לעדכון פרטים אישיים וחשבון בנק:

ניתן לשלוח בקשות כאמור, לאתר האישי באתר אגף השיקום https://www.shikum.mod.gov.il/ בצירוף המסמכים הבאים:

* מצב משפחתי וכתובת – טופס בקשה וצילום ת.ז. (כולל ספח)
* עדכון פרטי חשבון בנק – מכתב בקשה מהנכה וצילום המחאה (צ'ק עם קרוס לא סחיר) או דף חשבון בו מופיעים פרטי בעל החשבון ומספר החשבון (ניתן למחוק פרטים אחרים).


ליווי לנכים:

נכים הזכאים למלווה עקב נכותם המוכרת ומסתייעים במלווה באמצעות חברות הסיעוד שבהתקשרות עם אגף השיקום, רשאים לבקש בן משפחה מלווה מעבר ל- 12 שעות ועד 24 שעות במקרה בו הם חוששים מפני חשיפה או מגע עם המלווה.


טיפול בחמי מרפא/הבראה רפואית:

בעקבות מצב חירום וסגירת בתי המלון המוקדים הטלפונים של "אשת טורס" ו"השטיח המעופף" סגורים עד ליום 3.5.2020

כל ההזמנות בוטלו באופן אוטומטי מימוש יתרת הימים תבוצע עם סיום מצב החירום.


בידוד:

נכים שנאלצים לשהות בבידוד בית או באשפוז מתבקשים לעדכן באופן שוטף את מחוזות הארגון

פגישה בזום

פרטי התקשרות ודרכי הגעה

שמואל ברקאי 49, אפקה, (בית הלוחם) תל־אביב , ת.ד. 39262
03-6461600
03-6421316