pas artical

חדשות הארגון

בואו עשו לנו לייק בפייסבוק
ותיהיו מעודכנים

הארכה וחידוש הביטוח הסיעודי

30 ינואר

חברות וחברים יקרים,

משנת 2004 היה הביטוח הסיעודי אחת מאבני היסוד של פעילות הביטוח של ארגון נכי צה"ל לרווחת חבריו ובני משפחותיהם, זאת בשל ביטול ביטוחי הסיעוד הקבוצתיים על פי הוראות משרד האוצר. העלייה בתוחלת החיים בכלל ובגילם של חברי הארגון בפרט, כמו גם שינויי חקיקה, היו אמורים להגדיל מאוד את הפרמיה הנדרשת ולסכן את המשך קיומו של הביטוח הסיעודי.

אני שמח לבשר לכם כי החלק מרפורמת "נפש אחת" עלייה זו נבלמה בעיקרה על ידי עבודה מקצועית של הנהגת הארגון, מטה הארגון ויועציהם המקצועיים, תוך הבטחת עתיד הביטוח הסיעודי, הפחתת עלויותיו התפעוליות הגדלת היקף השירותים, ויציבות קרן הביטוח הסיעודי לשנים ארוכות, באופן הבא:

1. חידוש הביטוח הסיעודי הייחודי של חברת הראל לנכי צה"ל, תוך קביעת פרמיה קבועה ללא שינויים למשך 5 שנים (למעט הצמדות למדד המחירים לצרכן).
2. הגדלת שיעור ההשתתפות של משרד הביטחון במימון הפרמיה לשיעור של 50% (במקום השתתפות בשיעור של 37.5%). שינוי זה יחול החל מיום 1.4.2023 באופן שהחל ממועד זה משרד הביטחון ונכי צה"ל יישאו בפרמיה זהה בסך של 97.35 ₪ (צמוד למדד המחירים לצרכן שפורסם ביום 15.1.2023) .
3. שמירה על גובה היקף הגמלה החודשית כך שזו תעמוד על סך של 4,362 ₪ לחודש (צמוד למדד המחירים לצרכן שפורסם ביום 15.1.2023).
4. המשך התקשרות עם חברת "מבטח סימון סוכנות לביטוח" למתן שירות מקיף לביטוח הסיעודי.
5. זכאות לשירות "מצפן לבריאות" ללא עלות נוספת לחברי הביטוח הסיעודי – מדובר בשירות חדשני בענף הביטוח המקנה זכאות להתאמה אישית של בדיקות רפואה מונעת על ידי מערכת בינה מלאכותית, במטרה לשמור על בריאותם ולאתר סיכונים מיוחדים בשלב מוקדם יותר. השירות יוענק החל מיום 1.4.2023 על ידי FEMI – חברת שירותי הבריאות המובילה בישראל.

בימים הקרובים אתם צפויים לקבל הודעה מחברת הביטוח הראל בדבר חידוש הפוליסה ועלויות הפרמיה החדשות. לקראת תחילת הביטוח תישלח אליכם גם פוליסת הביטוח שתפורסם גם באתר הארגון.

אני סמוך ובטוח שחברת הראל וסוכנות הביטוח "מבטח סימון" יעניקו לכם כיסוי איכותי ושירות מקצועי, ובכל מקרה אנשי המקצוע מטעמינו עומדים על המשמר כדי להבטיח זאת, בין היתר, במוקד הייעודי לנכי צה"ל, בימים א'–ה',
בין השעות 08:30-16:30 בטל': 1-800-650-660 ובדוא"ל:  ants@mvs.co.il

לסיום, אני מבקש להודות לכל השותפים לדרך בתהליך מבורך זה, ובכלל זה להנהגת הארגון, מטה הארגון, עובדי הארגון וגורמי המקצוע, כמו גם לשר הביטחון האלוף (במיל.) יואב גלנט וליו"ר וועדת העבודה הרווחה ובריאות, ח"כ ישראל אייכלר ולאגף השיקום של משרד הביטחון בראשותה של גב' לימור לוריא.

בברכה,
עו"ד עידן קלימן
יו"ר ארגון נכי צה"ל

פגישה בזום

פרטי התקשרות ודרכי הגעה

שמואל ברקאי 49, אפקה, (בית הלוחם) תל־אביב , ת.ד. 39262
03-6461600
03-6421316