pas artical

חדשות הארגון

בואו עשו לנו לייק בפייסבוק
ותיהיו מעודכנים

ביטוח רכב לשנת 2023 – בשורה חשובה לנכי צה"ל בעלי רכב רפואי

14 דצמבר

לאחר דיונים ממושכים ומעמיקים, אותם הוביל ארגון נכי צה"ל, בהשתתפות נציגי החשב הכללי באוצר ונציגי אגף השיקום, אנו שמחים לבשר כי בקשתנו לצרף למכרז ביטוח רכב פרטי לעובדי וגמלאי המדינה גם נכי צה"ל בעלי רכב רפואי, התקבלה בברכה ובהסכמה. נכי צה"ל כאמור יוכלו לבטח את רכבם הרפואי אצל החברות הזוכות, החל מינואר 2023.

מדובר במכרז ביטוח רכב מהגדולים והמובילים בארץ, המאפשר לעובדי מדינה ולנכי צה"ל, לרכוש ביטוח לרכבם הפרטי במחירים מועדפים ובתנאים אטרקטיביים.

במכרז שפורסם לאחרונה על ידי החשכ"ל, זכו שתי חברות ביטוח: "ביטוח ישיר" ו- "WE SURE". הכיסוי הביטוחי יכלול ביטוח חובה וביטוח מקיף. אמצעי ההתקשרות מפורטים בהמשך.

תעריפי הביטוח יהיו בתוקף בכל שנה קלנדרית (ינואר-דצמבר) ויחולו גם על  בעלי רכב שיצטרפו להסדר הביטוחי במהלך השנה, כמו גם על בעלי רכב המחליפים את רכבם במהלך השנה, בחישוב יחסי, לפי מועד ההצטרפות.

השתתפות משרד הביטחון בתשלום פרמיות הביטוח תהיה בהתאם לתעריפי הביטוח המפורסמים במחירון החשכ"ל של הרכב היציג הרלבנטי לו זכאי הנכה. סכום הביטוח ישולם לתגמול הנכה בחודש דצמבר של כל שנה, בהתאם לכללים ולשיעורים הקבועים בהוראת הרכב הרפואי. כל נכה חופשי לבחור ולהחליט היכן לבטח את רכבו הרפואי ולשלם ישירות למבטח

לחץ כאן למידע המפרט את התהליך מול החברות הזוכות >>

פגישה בזום

פרטי התקשרות ודרכי הגעה

שמואל ברקאי 49, אפקה, (בית הלוחם) תל־אביב , ת.ד. 39262
03-6461600
03-6421316