pas artical

חדשות הארגון

בואו עשו לנו לייק בפייסבוק
ותיהיו מעודכנים

ביטוח רכב לעובדי המדינה ולנכי צה"ל לשנת 2024 יצא לדרך

11 דצמבר

גם השנה, חברות הביטוח שזכו במכרז החשכ"ל  לביטוח רכב פרטי לעובדי המדינה לשנת 2024 הן ביטוח ישיר ו- We Sure.

המכרז יועד לעובדי המדינה, בני ובנות זוגם וכן לגמלאי שירות המדינה, לאזרחים עובדי צה"ל, לנכי צה"ל בעלי זכאות לרכב רפואי לבני ובנות זוגם בלבד.
המכרז כלל השנה, שינויים בהתאם לרפורמות שחלו בשוק ביטוחי הרכב, לרבות הוספת הצעות אטרקטיביות ייחודיות.

כל אחת מהחברות הזוכות מבטחת אשכול של רכבים מיצרנים שונים – שימו לב.

ניתן לאתר את רשימת יצרני הרכב, באתר החשכ"ל בלינק שלהלן, כאשר החלוקה ביניהם היא לפי סוג הרכב שברשות הנכה, פרטי צור קשר וכן סימולטור לבדיקת מחירים.

נכי צה"ל הזכאים לרכב רפואי ואשר פרטיהם האישים אינם מצויים בחברות הביטוח, רשאים לפנות לעובדי הרווחה במחוז השיקום ולהצטייד באישור זכאות לרכב אותו יש לשלוח לחברות הביטוח.

הביטוחים שהושגו על ידי החשכ"ל הם המשתלמים והאטרקטיביים ביותר. יחד עם זאת, מומלץ לערוך השוואה של מחיר הפוליסה במכרז לעומת המחיר בשוק, תוך בחירת הכיסוי הביטוחי המתאים לכל מבוטח בהתאם לצרכיו.

תעריפי הביטוח יהיו בתוקף לשנה קלנדרית (ינואר-דצמבר) ויחולו גם על  בעלי רכב שיצטרפו להסדר הביטוחי במהלך השנה אך ישלמו את החלק היחסי של הפרמיות לפי מועד ההצטרפות ועד לחודש דצמבר של אותה שנת ביטוח.

השתתפות אגף השיקום בפרמיית ביטוחי הרכב הרפואי תשולם בתגמול חודש דצמבר 2023.

קישור לאתר החשכ"ל >> 

מוקד חברות הביטוח:
*6125 WE SURE
ביטוח ישיר: 03-5555577

פגישה בזום

פרטי התקשרות ודרכי הגעה

שמואל ברקאי 49, אפקה, (בית הלוחם) תל־אביב , ת.ד. 39262
03-6461600
03-6421316