pas artical

חדשות הארגון

בואו עשו לנו לייק בפייסבוק
ותיהיו מעודכנים

אספקת תרופות בחגי תשרי

24 אוגוסט

חברות וחברים לידיעתכם,

במסגרת ההיערכות אגף השיקום לקראת חגי תשרי תשפ"א, ולצורך שיפור השירות, החל מתאריך 23/08/2020
נכים אשר יפנו למרפאות אגף השיקום בבקשה לקבלת תרופות, יונפקו להם תרופות עבור חודשיים, ככל שהדבר יתאפשר.

התרופות יישלחו במשלוח אחד עבור שני החודשים.

פגישה בזום

פרטי התקשרות ודרכי הגעה

שמואל ברקאי 49, אפקה, (בית הלוחם) תל־אביב , ת.ד. 39262
03-6461600
03-6421316