untitled 162

זכויות והטבות זכויות והטבות – טבלאות

Group 19 1
קרן נכי צה"ל ZDVF
keren
אגודת הידידים בישראל
donate
תרמו לארגון נכי צה"ל

תרמו עכשיו לטובת חיילינו

facebook pic1280
בואו עשו לנו לייק בפייסבוק
ותיהיו מעודכנים

פירוט התגמולים ודמי הקיום עדכון לפי מדד אוקטובר 2019

*הסכומים נקובים בש"ח.

תגמול בסיסי:

אחוזסכום
10%518.35
15%777.52
19%984.686
20%1,036.69
30%1,555.04
40%2,073.39
50%2,591.74
60%3,110.08
70%3,628.43
80%4,146.78
90%4,665.12
100%5,183.47
100%+7,256.86

תגמול פרישה מוקדמת כולל תוספת 40% מהתגמול לפי חוק:

אחוז הכנסהפרש בגיליקבל סך
100%50-593,911.46
80%603,129.16
70%612,738.02
60%622,346.87
40%631,564.58
20%64782,29

תוספת למימון צרכים מיוחדים – עזרת זולת (משקולות):

אחוזי נכותמס משקולותסכום
40-494379.88
50-596569.82
60-698759.75
70-7910949.70
80-100121,139.64
שעת ליווי1450
שווי משקולת 1 = 88.31 ש"ח

טיפול רפואי:

סעיף בתקנות ט'רווק/נשוינשוי +
14 א 16,754.938,758.08
15 כפוף ל 14 א 15,066.19
14 א 4 השלמה3,375.184,376.75

דמי ניידות לפי רמת זכאות:

רמהסכום
רכב רפואי:
ב5+1,056.12
ב15+1,156.70
ג5+1,387.75
ד30+2,091.56
ד40+2,252.47
עוורים2,440.59
*רכב מדינה*:
13,898.13
24,785.97
עוורים2,163.36
דמי נסיעות קבועים לנכים שאינם זכאים לרכב:
רמה:
1274.00
2381.00
3298.00

דמי קיום:

 רווק/נשוינשוי +
*השכלה גבוהה/הכשרה מקצועית*
דרגת נכות:
10%-18%3,242.554,738.05
19%-39%4,738.056,754.93
40%-100%6,754.939,462.39
+100%9,997.4711,099.67
*דמי קיום - למ"ד* (נכים שהוכרו לפנים משורת הדין)
קוד הטבה 2952,548.453,625.98

תגמול חוסר פרנסה (חפ"ר):

דרגת נכותרווק/נשוינשוי +
10%-18%3,242.554,738.05
19%-39%4,738.056,754.93
100%-40%6,754.938,758.08

תג"מ בגובה חפ"ר:

דרגת נכותרווקנשוינשוי +
10%-39%5,826.526,475.958,305.31
40%-100%7,532.418,094.949,768.80

תגמול נצרך:

דרגת נכותללא ילדיםעם ילדים
עד 59%9,997.4711,099.67
100%11,034.1712,136.36
100%+12,900.2214,002.41

מענק חד-פעמי לנכי 19%-10%:

דרגת נכותתבניותסכום
10%10855,981.48
11%12571.272.71
12%14288.326.33
13%155104,446.92
14%166120.463.84
15%175136.066.09
16%185153,430.71
17%193170,069.65
18%201187,537.94
19%215211,744.75
מקדמה לנכי 10%-19%1518,35
פגישה בזום

פרטי התקשרות ודרכי הגעה

שמואל ברקאי 49, אפקה, (בית הלוחם) תל־אביב , ת.ד. 39262
03-6461600
03-6421316
צור קשר