untitled 162

זכויות והטבות זכויות והטבות – טבלאות

פירוט התגמולים ודמי הקיום עדכון לפי מדד אוקטובר 2019

*הסכומים נקובים בש"ח.

תגמול בסיסי:

אחוזסכום
10%518.35
15%777.52
19%984.686
20%1,036.69
30%1,555.04
40%2,073.39
50%2,591.74
60%3,110.08
70%3,628.43
80%4,146.78
90%4,665.12
100%5,183.47
100%+7,256.86

תגמול פרישה מוקדמת כולל תוספת 40% מהתגמול לפי חוק:

אחוז הכנסהפרש בגיליקבל סך
100%50-593,911.46
80%603,129.16
70%612,738.02
60%622,346.87
40%631,564.58
20%64782,29

תוספת למימון צרכים מיוחדים – עזרת זולת (משקולות):

אחוזי נכותמס משקולותסכום
40-494379.88
50-596569.82
60-698759.75
70-7910949.70
80-100121,139.64
שעת ליווי1450
שווי משקולת 1 = 88.31 ש"ח

טיפול רפואי:

סעיף בתקנות ט'רווק/נשוינשוי +
14 א 16,754.938,758.08
15 כפוף ל 14 א 15,066.19
14 א 4 השלמה3,375.184,376.75

דמי ניידות לפי רמת זכאות:

רמהסכום
רכב רפואי:
ב5+1,056.12
ב15+1,156.70
ג5+1,387.75
ד30+2,091.56
ד40+2,252.47
עוורים2,440.59
*רכב מדינה*:
13,898.13
24,785.97
עוורים2,163.36
דמי נסיעות קבועים לנכים שאינם זכאים לרכב:
רמה:
1274.00
2381.00
3298.00

דמי קיום:

 רווק/נשוינשוי +
*השכלה גבוהה/הכשרה מקצועית*
דרגת נכות:
10%-18%3,242.554,738.05
19%-39%4,738.056,754.93
40%-100%6,754.939,462.39
+100%9,997.4711,099.67
*דמי קיום - למ"ד* (נכים שהוכרו לפנים משורת הדין)
קוד הטבה 2952,548.453,625.98

תגמול חוסר פרנסה (חפ"ר):

דרגת נכותרווק/נשוינשוי +
10%-18%3,242.554,738.05
19%-39%4,738.056,754.93
100%-40%6,754.938,758.08

תג"מ בגובה חפ"ר:

דרגת נכותרווקנשוינשוי +
10%-39%5,826.526,475.958,305.31
40%-100%7,532.418,094.949,768.80

תגמול נצרך:

דרגת נכותללא ילדיםעם ילדים
עד 59%9,997.4711,099.67
100%11,034.1712,136.36
100%+12,900.2214,002.41

מענק חד-פעמי לנכי 19%-10%:

דרגת נכותתבניותסכום
10%10855,981.48
11%12571.272.71
12%14288.326.33
13%155104,446.92
14%166120.463.84
15%175136.066.09
16%185153,430.71
17%193170,069.65
18%201187,537.94
19%215211,744.75
מקדמה לנכי 10%-19%1518,35
פגישה בזום

פרטי התקשרות ודרכי הגעה

שמואל ברקאי 49, אפקה, (בית הלוחם) תל־אביב , ת.ד. 39262
03-6461600
03-6421316
צור קשר