untitled 162

זכויות והטבות זכויות והטבות – טבלאות

פירוט התגמולים ודמי הקיום

לפי מדד אפריל 2022
(העדכון בוצע בתגמול חודש אוקטובר 2022 כולל תשלום הפרשים)

*הסכומים נקובים בש"ח

תגמול בסיסי:

אחוזסכום
10%531.05
15%796.57
19%1,008.99
20%1,062.09
30%1,593.14
40%2,124.19
50%2,655.24
60%3,186.28
70%3,717.33
80%4,248.38
90%4,779.42
100%5,310.47
100%+7,434.66

תגמול פרישה מוקדמת כולל תוספת 40% מהתגמול לפי חוק:

אחוז הכנסהפרש בגיליקבל סך
100%50-594,006.86
80%603,205.49
70%612,804.80
60%622,404.11
40%631,602.74
20%64801.37

תוספת למימון צרכים מיוחדים – עזרת זולת (משקולות):

אחוזי נכותמס משקולותסכום
40-494389.20
50-596583.80
60-698778.40
70-7910973.00
80-100121,167.60
שעת ליווי1450.00
שווי משקולת 1 = 97.3 ש"ח

טיפול רפואי:

סעיף בתקנות ט'רווק/נשוינשוי +
14 א 16,919.57 8,973.03
15 כפוף ל 14 א 15,189.68
14 א 4 השלמה3,457.50 4,486.52

דמי ניידות לפי רמת זכאות:

רמהסכום
רכב רפואי:
ב5+1,236.14
ב15+1,353.87
ג5+1,624.30
ד30+2,448.08
ד40+2,636.42
עוורים2,856.60
*רכב מדינה*:
14,910.18
26,028.52
עיוורים2,725.01
דמי נסיעות קבועים לנכים שאינם זכאים לרכב:
רמה:
1274.00
2381.00
3309.00

דמי קיום:

 רווק/נשוינשוי +
*השכלה גבוהה/הכשרה מקצועית*
דרגת נכות:
10%-18%3,320.304,852.39
19%-39%4,852.39 6,919.57
40%-100%6,919.57 9,695.63
+100%10,244.44 11,369.50
*דמי קיום - למ"ד* (נכים שהוכרו לפנים משורת הדין)
קוד הטבה 2952,548.45 3,625.98

תגמול חוסר פרנסה (חפ"ר):

דרגת נכותרווק/נשוינשוי +
10%-18%3,320.30 4,852.39
19%-39%4,852.39 6,919.57
100%-40%6,919.578,973.03
100%+10,244.4411,369.50

תג"מ בגובה חפ"ר:

דרגת נכותרווקנשוינשוי +
10%-39%5,968.306,636.02 8,506.54
40%-100%7,715.34 8,291.5910,006.62

תגמול נצרך:

דרגת נכותללא ילדיםעם ילדים
עד 59%9,997.4711,099.67
100%11,034.1712,136.36
100%+12,900.2214,002.41

מענק חד-פעמי לנכי 19%-10%:

דרגת נכותתבניותסכום
10%10857,353.08
11%12573,018.96
12%14290,490.41
13%155107,005.97
14%166123,415.32
15%175139,399.84
16%185157,189.91
17%193174,236.52
18%201192,132.80
19%215216,932.70
מקדמה לנכי 10%-19%1531.05
פגישה בזום

פרטי התקשרות ודרכי הגעה

שמואל ברקאי 49, אפקה, (בית הלוחם) תל־אביב , ת.ד. 39262
03-6461600
03-6421316