untitled 162

זכויות והטבות הלוואה – קרן לעזרה הדדית

הלוואות

כל חבר ארגון נכה צה"ל, המשלם דמי חבר שוטפים וסדירים לארגון, זכאי להגיש בקשה לקבלת הלוואה.
סכום ההלוואה המקסימלי עד 18,000 ש"ח בתנאים כמפורט בקובץ דף מידע ללווה.
הגשת הבקשה לקבלת הלוואה תתבצע במשרדי מחוזות הארגון אליהם משתייך החבר.

לשאלות, פרטים נוספים או כל בירור נוסף ניתן לפנות אל אחראיות הההלוואות במחוזות:

מחוז תל אביב – זיוה 03-5221286/7
מחוז שפלה – אמונה 08-9466488
מחוז ירושלים – רחל 02-5635625
מחוז באר שבע – אפרידת 08-6230111
מחוז חיפה – מיטל 04-8146502

טופס בקשה להלוואה – קרן לעזרה הדדית להלוואות – ארגון נכי צה”ל >>

דף מידע ללווה, בקרן עזרה הדדית להלוואות – לחברי הארגון >>

פגישה בזום

פרטי התקשרות ודרכי הגעה

שמואל ברקאי 49, אפקה, (בית הלוחם) תל־אביב , ת.ד. 39262
03-6461600
03-6421316