untitled 162

זכויות והטבות ביטוח סיעודי

ביטוח סיעוד קבוצתי של ארגון נכי צה"ל

ביטוח סיעודי מאפשר קבלת פיצוי כספי חודשי במקרה שמבוטח נמצא במצב סיעודי כהגדרתו בפוליסה.

על רקע ביטול ביטוחי הסיעוד הקבוצתיים שהיו קיימים במשק, פעל הארגון לקבלת היתר מיוחד לנכי צה"ל ובני משפחותיהם המאפשר קיומה של פוליסת סיעוד קבוצתית חדשה החל מ- 1.1.2018. כל המבוטחים בפוליסת הסיעוד הקודמת עברו באופן אוטומטי לפוליסה החדשה, ללא צורך בהליך כלשהו. ההצטרפות לביטוח הסיעודי כפופה לעמידה בתנאי הפוליסה ולחיתום רפואי.


חברות וחברים יקרים,
משנת 2004 היה הביטוח הסיעודי אחת מאבני היסוד של פעילות הביטוח של ארגון נכי צה"ל לרווחת חבריו ובני משפחותיהם, זאת בשל ביטול ביטוחי הסיעוד הקבוצתיים על פי הוראות משרד האוצר. העלייה בתוחלת החיים בכלל ובגילם של חברי הארגון בפרט, כמו גם שינויי חקיקה, היו אמורים להגדיל מאוד את הפרמיה הנדרשת ולסכן את המשך קיומו של הביטוח הסיעודי.

אני שמח לבשר לכם כי החלק מרפורמת "נפש אחת" עלייה זו נבלמה בעיקרה על ידי ע בודה מקצועית של הנהגת הארגון, מטה הארגון ויועציהם המקצועיים, תוך הבטחת עתיד הביטוח הסיעודי, הפחתת עלויותיו התפעוליות הגדלת היקף השירותים, ויציבות קרן הביטוח הסיעודי לשנים ארוכות, באופן הבא:

1. חידוש הביטוח הסיעודי הייחודי של חברת הראל לנכי צה"ל, תוך קביעת פרמיה קבועה ללא שינויים למשך 5 שנים (למעט הצמדות למדד המחירים לצרכן).
2. הגדלת שיעור ההשתתפות של משרד הביטחון במימון הפרמיה לשיעור של 50% (במקום השתתפות בשיעור של 37.5%). שינוי זה יחול החל מיום 1.4.2023 באופן שהחל ממועד זה משרד הביטחון ונכי צה"ל יישאו בפרמיה זהה בסך של 97.35 ₪ (צמוד למדד המחירים לצרכן שפורסם ביום 15.1.2023) .
3. שמירה על גובה היקף הגמלה החודשית כך שזו תעמוד על סך של 4,362 ₪ לחודש (צמוד למדד המחירים לצרכן שפורסם ביום 15.1.2023).
4. המשך התקשרות עם חברת "מבטח סימון סוכנות לביטוח" למתן שירות מקיף ל ביטוח הסיעודי.
5. זכאות לשירות "מצפן לבריאות" ללא עלות נוספת לחברי הביטוח הסיעודי – מדובר בשירות חדשני בענף הביטוח המקנה זכאות להתאמה אישית של בדיקות רפואה מונעת על ידי מערכת בינה מלאכותית, במטרה לשמור על בריאותם ולאתר סיכונים מיוחד ים בשלב מוקדם יותר. השי רות יוענק החל מיום 1.4.2023 על ידי FEMI – חברת שירותי הבריאות המובילה בישראל.

בימים הקרובים אתם צפויים לקבל הודעה מחברת הביטוח הראל בדבר חידוש הפוליסה ועלויות הפרמיה החדשות. לקראת תחילת הביטוח תישלח אליכם גם פוליסת הביטוח שתפורסם גם באתר הארגון.

אני סמוך ובטוח שחברת הראל וסוכנות הביטוח "מבטח סימון" יעניקו לכם כיסוי איכותי ושירות מקצועי, ובכל מקרה אנשי המקצוע מטעמינו עומדים על המשמר כדי להבטיח זאת, בין היתר, במוקד הייעודי לנכי צה"ל:
בימים א'–ה', בין השעות 8:30-16:30
בטלפון: 1-800-650-660
בדוא"ל:  ants@mvs.co.il
וואצאפ – סימפל צ'אט : 055-7000180

לסיום אני מבקש להודות לכל השותפים לדרך בתהליך מבורך זה, ובכלל זה להנהגת הארגון, מטה הארגון, עובדי הארגון וגורמי המקצוע, כמו גם לשר הביטחון האלוף (במיל.) יואב גלנט וליו"ר וועדת העבודה הרווחה ובריאות, ח"כ ישראל אייכלר ולאגף השיקום של משרד הביטחון בראשותה של גב' לימור לוריא.

בברכה,
עו"ד עידן קלימן
יו"ר ארגון נכי צה"ללחצו כאן >> חוברת מידע – פוליסה לביטוח סיעוד קבוצתי
לחברי ארגון נכי צה"ל, עובדיו ובני משפחותיהם >>

חברת הראל הינה החברה המבטחת והשירות למבוטחים ניתן על ידי סוכנות הביטוח מבטח סימון. פוליסת הסיעוד מורכבת מרובד בסיס ורובד יחידות ברירה:

רובד הבסיס

– רובד הבסיס הינו הביטוח הבסיסי לנכי צה"ל חברי הארגון.
– הפרמיה משולמת במחציתה (50%) על ידי משרד הביטחון (כ-98 ש"ח) ובמחציתה (50%) על ידי החבר באמצעות ניכוי מהתגמול החודשי (כ-98 ש"ח).
– הפיצוי החודשי עומד על כ- 4,362 ש"ח לחודש לתקופה של עד 60 חודשי סיעוד, לאירוע סיעודי שאירע בתקופת הפוליסה החדשה.
– הפיצוי החודשי משולם לאחר תקופת המתנה של 90 יום.
– סכום הפיצוי ברובד זה הינו אחיד לכלל החברים ואינו מותנה בגיל החבר המבוטח.

רובד יחידות ברירה

– רובד ביטוח נוסף המאפשר לחבר להגדיל את סכום הפיצוי שברובד הבסיס וכן מאפשר לבני המשפחה של החבר לרכוש ביטוח סיעודי.
– ניתן לרכוש יחידות ברירה המקנות פיצוי חודשי בגובה של כ- 1,199 ש"ח לחודש עבור כל יחידה.
– הפיצוי החודשי משולם לאחר תקופת המתנה של 90 יום.
– סכום הפרמיה בגין יחידת ברירה משתנה בהתאם לגיל המבוטח ובהתאם לשנת הביטוח על פי ההסכם.

חשוב לציין

* סכומי הפיצוי וסכומי הפרמיות צמודים למדד הקבוע בפוליסה.
* סכום הביטוח ברובד הבסיס ו/או הפרמיה ברובד יחידות הברירה ניתנים לשינוי במהלך תקופת הביטוח לכלל המבוטחים בהתקיים הנסיבות המפורטות בהוראות ההסכם.

פרטי התקשרות עם סוכנות הביטוח מבטח סימון:

למוקד מידע והגשת תביעות סיעוד: 1-800-650-660
שעות פעילות המוקדים בימים א' – ה' בין השעות 8:30-16:30
דוא"ל   ants@mvs.co.il
וואצאפ – סימפל צ'אט : 055-7000180

כל הפרטים והמידע באתר הבריאות והסיעוד של מבטח סימון >>

פגישה בזום

פרטי התקשרות ודרכי הגעה

שמואל ברקאי 49, אפקה, (בית הלוחם) תל־אביב , ת.ד. 39262
03-6461600
03-6421316