untitled 162

זכויות והטבות ביטוח סיעודי

Group 19 1
קרן נכי צה"ל ZDVF
keren
אגודת הידידים בישראל
donate
תרמו לארגון נכי צה"ל

תרמו עכשיו לטובת חיילינו

facebook pic1280
בואו עשו לנו לייק בפייסבוק
ותיהיו מעודכנים

ביטוח סיעוד קבוצתי של ארגון נכי צה"ל

ביטוח סיעודי מאפשר קבלת פיצוי כספי חודשי במקרה שמבוטח נמצא במצב סיעודי כהגדרתו בפוליסה.

על רקע ביטול ביטוחי הסיעוד הקבוצתיים שהיו קיימים במשק, פעל הארגון לקבלת היתר מיוחד לנכי צה"ל ובני משפחותיהם המאפשר קיומה של פוליסת סיעוד קבוצתית חדשה החל מ- 1.1.2018. כל המבוטחים בפוליסת הסיעוד הקודמת עברו באופן אוטומטי לפוליסה החדשה, ללא צורך בהליך כלשהו. ההצטרפות לביטוח הסיעודי כפופה לעמידה בתנאי הפוליסה ולחיתום רפואי.

חברת הראל הינה החברה המבטחת והשירות למבוטחים ניתן על ידי סוכנות הביטוח מבטח סימון. פוליסת הסיעוד מורכבת מרובד בסיס ורובד יחידות ברירה:

רובד הבסיס

– רובד הבסיס הינו הביטוח הבסיסי לנכי צה"ל חברי הארגון.
– הפרמיה משולמת בחלקה על ידי משרד הביטחון (כ-37 ש"ח) ובחלקה על ידי החבר באמצעות ניכוי מהתגמול החודשי (כ-63 ש"ח).
– הפיצוי החודשי עומד על כ- 4,000 ש"ח לחודש לתקופה של עד 60 חודשי סיעוד, לאירוע סיעודי שאירע בתקופת הפוליסה החדשה.
– הפיצוי החודשי משולם לאחר תקופת המתנה של 90 יום.
– סכום הפיצוי ברובד זה הינו אחיד לכלל החברים ואינו מותנה בגיל החבר המבוטח.

רובד יחידות ברירה

– רובד ביטוח נוסף המאפשר לחבר להגדיל את סכום הפיצוי שברובד הבסיס וכן מאפשר לבני המשפחה של החבר לרכוש ביטוח סיעודי.
– ניתן לרכוש יחידות ברירה המקנות פיצוי חודשי בגובה של כ- 1,100 ש"ח לחודש עבור כל יחידה.
– הפיצוי החודשי משולם לאחר תקופת המתנה של 90 יום.
– סכום הפרמיה בגין יחידת ברירה משתנה בהתאם לגיל המבוטח ובהתאם לשנת הביטוח על פי ההסכם.

חשוב לציין

* סכומי הפיצוי וסכומי הפרמיות צמודים למדד הקבוע בפוליסה.
* סכום הביטוח ברובד הבסיס ו/או הפרמיה ברובד יחידות הברירה ניתנים לשינוי במהלך תקופת הביטוח לכלל המבוטחים בהתקיים הנסיבות המפורטות בהוראות ההסכם.

פרטי התקשרות עם סוכנות הביטוח מבטח סימון

למוקד מידע והגשת תביעות סיעוד  1-800-650-660
למוקד הצטרפות ומכירות 1-800-201-028
שעות פעילות המוקדים בימים א' – ה' בין השעות 8:30-16:30
דוא"ל   hmvs@mvs.co.il

קישורים:

לחצו כאן לעיקרי הפוליסה ("גילוי נאות") ולפוליסה

לחצו כאן לסקירת שירותים נוספים של מבטח סימון

לחצו כאן לשאלות ותשובות

פגישה בזום

פרטי התקשרות ודרכי הגעה

שמואל ברקאי 49, אפקה, (בית הלוחם) תל־אביב , ת.ד. 39262
03-6461600
03-6421316
צור קשר