הודעות ועדת הבחירות המרכזית

שנה גודל טקסט : א א א


תאריך : 19/3/2019       

10 בינואר 2019
ועדת הבחירות מרכזית של ארגון נכי צה"ל: ספר הבוחרים לבחירות שיתקיימו ב-4.6.19 עומד לעיונכם במשרדי המחוז לבדיקת זכאותכם לבחור ולהיבחר.


13 בינואר 2019
ועדת הבחירות המרכזית בארגון נכי צה"ל: טפסי הגשת מועמדות לבחירות 2019 נמצאים במשרדי המחוזות ובבתי הלוחם. ניתן להגיש עד ל-6.3.19 ב-16:00

21 בינואר 2019
ועדת הבחירות המרכזית מטעם ארגון נכי צה"ל מודיעה: ניתן לבדוק את הכללתך בספר הבוחרים גם באתר הארגון https://inz-is.org.il/login/

22 בינואר 2019
ועדת הבחירות המרכזית של ארגון נכי צה"ל מבהירה: רשימת הממליצים בטפסי המועמדות לבחירות 2019 צריכה להיות מקרב חברי המחוז בו מתמודד המועמד

11 בפברואר 2019


26 בפברואר 2019


26 בפברואר 2019
1. ועדת הבחירות המרכזית בארגון נכי צה"ל קוראת לחברים לבדוק בהקדם את הכללתם בספר הבוחרים במחוזות או באתר
https://inz-is.org.il/login

2. 2. ועדת הבחירות המרכזית בארגון נכי צה"ל מזכירה כי יש להגיש את טפסי המועמדות לבחירות 2019 בארגון, עד ולא יאוחר מיום 6.3.19 בשעה 16:00. לפרטים
http://goo.gl/Lkkoh6