הגשת מועמדות לקבלת קלנועית 2019

שנה גודל טקסט : א א א


תאריך : 26/2/2019       

ארגון נכי צה"ל פועל לרווחתם ושיקומם של חבריו במגוון פעילויות שיקום, ספורט, תרבות וחברה, אירועים, חלוקת מלגות ופעילויות רבות ונרחבות נוספות במחוזות, בבתי הלוחם ובפריפריות. לצורך כך מגייס הארגון תרומות בכל רחבי העולם.

זו השנה השלישית בה מתקבלת באגודת הידידים בישראל תרומה מיוחדת מקרן אדלסון לרכישה של כמאה קלנועיות מדגם GOGO , המיועדות לחלוקה לחברי הארגון, העומדים בקריטריונים שנקבעו ואושרו על ידי הוועד הארצי.
כמו כן התקבלו שלוש קלנועיות זוגיות, המיועדות לחברי ארגון, להם מלווה צמוד בכל שעות היממה, ושאינם יכולים לנהוג בעצמם בקלנועית.

הקלנועיות מיועדות לחלוקה לחברי ארגון בעלי מגבלות וקשיי ניידות, העומדים בקריטריונים ובתנאים שנקבעו.
התנאים והקריטריונים המלאים, אופן בחירת המקבלים מתוך המועמדים, וההתחייבויות בקשר עם קבלת הקלנועיות, מופיעים בטפסי המועמדות לקבלת קלנועית

את הבקשות למועמדות לקבלת קלנועית יש להגיש למשרדי מחוזות הארגון עד ולא יאוחר מיום 8.4.19
בקשות שתוגשנה באיחור לא תידונה.

לחץ/י להורדת טופס מועמדות לקבלת קלנועית