פירוט התגמולים ודמי הקיום עדכני לאפריל 2013

שנה גודל טקסט : א א א

לידיעת חברי הארגון:

1. בתגמול חודש ספטמבר 2013 , עודכנו התגמולים לפי מדד הסקטור הציבורי קהילתי שפורסם באוקטובר 2012.
להלן שיעורי העדכון:
א. החל מאוקטובר 2012, עודכן התגמול בשיעור של 1.461%, לאחר קיזוז המדד השלילי בחודש אפריל 2012 בגובה 1.281%
ב. החל מחודש אפריל 2013, עודכן התגמול בשיעור נוסף של 1.281% סה''כ שיעור עדכון התגמולים עומד על 2.761%

2. בנוסף לעדכון התגמולים, עודכן גם ערכן של המשקולות המשולמות באופן אוטומטי, לצרכים מיוחדים. ערך משקולת אחת שווה לסכום של 78.38 ₪ .

3. המשקולות הרפואיות שאושרו לנכים הזכאים כ''תוספת עזרת זולת רפואית'', אמורות היו להתעדכן באותו שיעור של המשקולות לצרכים מיוחדים, אולם עקב טעות טכנית של משרד הביטחון לא עודכנו המשקולות הרפואיות.

4. ממשרד הביטחון נמסר כי המשקולות הרפואיות יעודכנו כבר החודש וההפרשים ישולמו בתגמול הקרוב של חודש אוקטובר 2013.

5. בהמשך לאמור לעיל, נכים אשר קיבלו במהלך התקופה האחרונה החל מחודש אוקטובר 2012, תגמול תט''ר (תקנות טיפול רפואי) ו/או תגמול חפ''ר או משקולות רפואיות לתקופה זמנית וכדומה, אמורים לקבל הפרשים בגין אותה תקופה.

6. לנוחותכם, מצורפת טבלה מעודכנת של התגמולים ותשלומי המחייה עדכנית לחודש אפריל 2013.

אבנר גולן
מנהל אגף זכויות ורווחה
ארגון נכי צה''ל


*הסכומים נקובים בשקלים חדשים.