ביטאון הלוחם 295

גיליון | מופץ לנכי צה״ל תשפ״ג נובמבר-דצמבר | ביטאון ארגון נכי צה״ל מהפכה בביטוחהרכב הרפואי עמוד הגיבורים שלנו סיפורי הפצועיםמקמפיין יוםההוקרה אכ אלמענכם איגרתלפצועיםולפצועותמאת האלוףיניבעשור, ראשאכ א יחד, בהוקרה יום ההוקרה השמיני לפצועי צה ל צוין עמוד במאות אירועים ברחבי הארץ גיליון | מופץ לנכי צה״ל תשפ״ג ספטמבר-אוקטובר | ביטאון ארגון נכי צה״ל יוסקה לוט ברג, יו ר הארגון לשעבר, עמוד מספר איך התחיל הכול מאוזנים בשעהטובהנחנך ביתמאזן ייעודי לנכי צה להמתמודדים עםפוסטטראומה מצדיעים אירועהוקרה לפצועי הקישון שזכו להכרה האב הגדול והאם בכלל יצאנו ממנו עמוד ארבעים שנה למלחמת לבנון גיליון | מופץ לנכי צה״ל תשפ״ב יולי-אוגוסט | ביטאון ארגון נכי צה״ל ידידותיק חברהכנסת, יואבגלנט, מרוצהממהשהשגנו עמוד חמישהלשש לששתהימים, במלאת רב־שיחעםחמישהפצועים עמוד איך שקענו בבוץ הלבנוני תשפ״ג יולי-אוגוסט | ביטאון ארגון נכי צה״ל גיליון | מופץ לנכי צה״ל שומר עמי אנוכי עמי מורג, בעלעיטורהמופת, חווהאת השברהנוראי שלמלחמתיוםהכיפורים עמוד והיהלאדםשכולו נתינה בית ומלחמה ביתהלוחםתלאביב נפתחמידלאחר מלחמתיוםהכיפורים על בטוח הארגון התמודד עםהטלטלות בשוקהביטוח מצורפת חוברתמיוחדת הישגיםוזכאויות רפורמת נפשאחת שנה למלחמת יום הכיפורים עמוד עודכנו הסכומיםלזכאי רכבודיורובוטלקריטריון הרכבהיציג הישג היסטורי עד הקצה תשפ״ג מאי-יוני | ביטאון ארגון נכי צה״ל גיליון | מופץ לנכי צה״ל מפסגת הר מרו בטנזניה ועד חוף הים בזנזיבר, טיול שחרור עמוד היה מסע החוצה וגם פנימה הדור הצעיר מפגשעםרכזותהצעירים בבתי הלוחם רגע אחרי יהודהאיששלוםמנהלאת אגףפוסטטראומההחדש חוכמת תש ח עמוד שיעור לחיים מהלוחמים שהקימו את המדינה תשפ״ג מרץ-אפריל | ביטאון ארגון נכי צה״ל גיליון | מופץ לנכי צה״ל 75 לישראל עמוד פרויקטעצמאותחגיגי מבטמצולםאל תולדותהארגון. ואלהתולדות מחוקק מהשטח יו ר הקואליציה, אופיר כץ, מבטיח עמוד לפעול לטובת נכי ונכות צה ל גיבורי המדבר מפגשאישי עם נכי צה לבדואים מזל קשת קשתי ביתהלוחםתלאביב קולעיםבוללמטרה ביטאון ארגון נכי צה״ל תשפ״ג ינואר-פברואר גיליון | מופץ לנכי צה״ל ביטאון ארגון נכי צה״ל 054-6224455 מחלקת מודעות

RkJQdWJsaXNoZXIy NjA0NTc0