halochem 288

תוכן 2022 יולי-אוגוסט | 288 גיליון והאם בכלל יצאנו ממנו עמוד ארבעים שנה למלחמת לבנון גיליון | מופץ לנכי צה״ל תשפ״ב יולי-אוגוסט | ביטאון ארגון נכי צה״ל ידיד ותיק חברהכנסת, יואבגלנט, מרוצהממהשהשגנו עמוד חמישה לשש במלאת לששתהימים, רב־שיחעםחמישהפצועים עמוד איך שקענו בבוץ הלבנוני מנכ"ל ועורך אחראי צור עופר עורכת שלומית לולה נחמה עיצוב גרפי חגית מימון חברי מערכת עו״ד עידן קלימן, שלומי אסרף, ארי ארבל, שרי גרינברג, שמעון מלול, יהודה נבון ניהול והפקה אנני רויזמן צילומי השער יעקב סער, לשכת העיתונות הממשלתית צילומי התוכן בני אדם, קרן נכי צה"ל, סטודיו תיק התיקים צור־טק עיתונות בע"מ מו"ל: כתובת המערכת 6342601 א' תל אביב־יפו 1 בר כוכבא 03-5623570 :' טל מחלקת מודעות 03-5623573 : פקס | 03-5623571/2 :' טל E-mail: halochem@netvision.net.il כל הזכויות שמורות © אין המערכת אחראית לתוכן המודעות והן מתפרסמות באחריות המפרסם בלבד. אין בפרסום המודעות משום המלצה של ארגון נכי צה"ל, או בדיקה שעשה ביחס למידע המפורסם ולא תחול על הארגון כל אחריות בקשר עם המודעותופרסומן. כלהידיעותהמופיעותבמדוריםפרסומיים ובצרופות, הינן ידיעות יזומות על ידי החברות המפרסמות. כתבות סיפורה של מלחמה 20 מה למדנו בחלוף ארבעים שנה למלחמת לבנון הראשונה הפצוע האנגלי 26 סיבוב שני למשחקי הווטרנים בבית הלוחם תל אביב יא אללה איזו גאלה 28 אגודת הידידים בבריטניה חוגגת עשור ומגייסת מיליוני שקלים מחשב מסלול 30 יואב גלנט על ההישגים של נכי צה"ל ועל המצב הביטחוני אסטרטגי שישה ימים של תהילה 34 פצועים. מלחמת ששת הימים 2,600- וקרוב ל מהעיניים של מי שהיו שם מדורים עדכונים וחדשות 06 מצלמים מהשטח 18 יום בחיי 42 נגישות ורגישות 44 זה כן עסק 45 אתנחתא של תרבות 46 פעילות מבצעית 48 קשה במדור, קל במטבח 49 שעשועי שכל 50 44 34 18 48 לפרופ' רפי חרותי משתתפים בצערך על פטירתו של אביך ארגון נכי צה"ל ומערכת "הלוחם"

RkJQdWJsaXNoZXIy NjA0NTc0