287_Halochem_Digital (1)

רמת בטיחות גבוהה רמת בטיחות נמוכה EPA 40 CFR. PART 86 *נתוני היצרן, ע״פי בדיקות מעבדה תקן 2009 **הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי )גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת(, התשס"ט דרגת זיהום אוויר לרכב מנועי** זיהום מירבי זיהום מזערי 15 9 10 11 12 13 14 87654321 קוד דגם תיאור דגם רמת האבזור הבטיחותי 590-219 ,590-220 ,590-222 INTENSE, INSTYLE, PANORAMIC 3 590-218 PREMIUM 4 תיאור דגם ק״מ* 100- צריכת דלק ממוצעת בליטרים ל דרגת זיהום אוויר INTENSE, INSTYLE, PANORAMIC, PREMIUM 8.7 משולב 15 אמיתי במחיר משפחתית SUV החל מ– ₪ * . נתוני צריכת הדלק הם על פי נתוני היצרן לפי בדיקות המעבדה. ₪ 1,834– *בתוספת אגרת רישוי החל מ צריכת הדלק בפועל מושפעת גם מתנאי הדרך, מתחזוקת הרכב וממאפייני הנהיגה.

RkJQdWJsaXNoZXIy NjA0NTc0