Halohem286

תשפ״ב 2022 ינואר-פברואר הלוחם | 50 שעשועי שכל | הלוחם gillevi1@bezeqint.net | גיל לוי | 84 ׳ תשבץ היגיון קל מס *(ש) - הגדרה המבוססת על שמיעה (נשמע זהה אך נכתב שונה) גיל לוי | 9 ' פתרון תשחץ מס תשבץ ה גיון מס' 64 – גיל ל וי 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 הג – *(ש) דרה המבוססת על שמיעה (נשמע זהה אך כתב שונה) מאוזן: 1 . מחבר שוב את מה שהוא אסף (3 ) 3 . מה קורא בעל ( מקצ וע? ה 3) 5 . אל תעמדו על האבן! (3 ) 6 . הפרי הראשון חצוף! (עפ"י נגה מולה) (3 ) 9 . תבנית של ג מד משונה (3 ) 1 0. הפרח עבור י ועבורך (4) (עפ"י ברוריה יהל) 1 1. הגיע לאוזניו שיש במקום ההוא איבר ר איה (3 ) 1 3. רואה שמ גיע המזל (4) (עפ"י עדי יובל) 1 6. הכוכב מסמי ק מבושה (5) (עפ"י דודו זוארץ) 1 9. אדם מבוגר שח זר עם דג (2 ) 2 1 . המרכז באלבמה (2 ) 2 2 . קלטה שהיא בין החמישיות שסביבה (5 ) 2 3. נשיאת דברים של אומן (4 ) 2 5. תמיד יצ א עם ידו על העליונה (3 ) 2 7. אורן בדה סוג של סיפור (4 ) 3 0. אולי מקבע את האוהל ביד האחרונה (3 ) 3 2. בצד המצח השמיעה א ינה קשה (3 ) 3 4. שוב חשבו ע ל הכוכב (3 ) 3 5. פה בקיצור, זה מקום מגורי ל ( פרות 3) 3 6 . עוד ארגון נבחרים (3) מאונך: 1. כלי נגינה נוסף (3 ) 2. הפרי שזז פעמיים (4 ) 3. פס שעולה בהתחלה (2) 4 . הביטי על האספקלריה (3 ) 5. פרק הזמן שלוקח לפטריות ירקרקות לעלות (4 ) 7 . נמרח על השיער בים (2 ) 8 . הכמות הכללית של כלי האוכל (4 ) 12. עבודה קשה של ארגון טרור ( (ש) 3 ) 14. בצק שעלה ו"הח מיץ" בבית הנשיא (3 ) (עפ"י יוסי וינשטיין) 15. שר בקול נמוך ללא הצלחה (3) 17 . דרך טובה שואבת נגף (3 ) 18 . קישטו את העיר (3) (עפ"י יובל חמצני ) ז"ל 20. האצבע שבתוכן (3) (עפ"י יובל חמצני ) ז"ל 22. המחסור של הרועה (4 ) 24. צריך לשלם בצורה זו עבו ר תחפושת (4 ) 26. העלו בת צחוק על פניהם בזמן שהמתינו (4 ) 28. קר למעלה בלבד (2 ) 29. מגיע בזריזות ממקום גבוה (3 ) 31. מיכל, רואים את זה בכל כיוון! (3 ) 33. ידית שנמצא בקצות הקורות (2 ) ברנע ≠ עו“ד נוי ביבר avinubieber@gmail.com ∂∑∏π∞∞µ אביב ≠ תל ¨µ שדרותההשכלה תשחץ מס' 5 / גיל לוי מין בע"ח מימי צ מגש ס ט יונק דומה לחזיר מום י פ ו ד כינויל אדם אדיב כיתר (מ) פ ג י א סוג מנעול ל י אדם "חסר חיים" חנות קטנה לא עבה שלאגר נ רור, ב ידוע ר י ה נ מתנה ד ב ז יצויד בנשק, יחומש ט י ה ל קערה סינית ק ו ו נגמר ל ז א עמום ט מ קיטור בירת איטליה א מ ו ר סגנון מוזיקה חוזה א י ב נ מגבה עיר בקנדה ג פ י נ י ו בער, להט ד ק י חומש תורה רכב צבאי (ר"ת) נ נ רועה צאן ד ק ו נ דק פס סף ו ק סוג נעל פ ג מ אריג ב חודש לועזי פס האטה ר פ מ ב תבואה ר ב מספרי גרוי חזק בעור י ישן נ מוסרי י ת א כלבבר אוסטרלי ו ג נ י ד שיח מדברי בליטת קרקע ה ד נ י ר מ שפת קוד ס ר ו מ יו"ט תחמיץ ו קוסם נס ח ר ב רף פ ד מ מרחב מים גדול ספר זכרונות גבוה ר י מ ת סוג אבן ר י ג הטמין במקום סתר ב תלש שיער עילג מ ג מ ג מ תנועת נשים ו צ י ו מוט הליכה הרכב של חומר מ ק ר מ בן בקר ר פ ט נ א ג נ י נ ב מאוזן )3( מחבר שוב את מה שהוא אסף .1 )3( ? מה קורא בעל המקצוע .3 )3( ! ל תעמדו על האבן .5 )3( ) הפרי הראשון חצוף! (עפ”י נגה מולה .6 )3( תבנית של גמד משונה .9 )4( הפרח עבורי ועבורך .10 (עפ”י ברוריה יהל) הגיע לאוזניו שיש במקום ההוא .11 )3( איבר ראיה ) (עפ”י עדי יובל) 4( רואה שמגיע המזל .13 )5( הכוכב מסמיק מבושה .16 (עפ”י דודו זוארץ) )2( אדם מבוגר שחזר עם דג .19 )2( מרכז באלבמה .21 )5( קלטה שהיא בין החמישיות שסביבה .22 )4( נשיאת דברים של אומן .23 )3( תמיד יצא עם ידו על העליונה .25 )4( א רן בדה ס ג של סיפור .27 )3( אולי מקבע את האוהל ביד האחרונה .30 )3( בצד המצח השמיעה אינה קשה .32 )3( שוב חשבו על הכוכב .34 )3( בקיצור, פה זה מקום למגורי פרות .35 )3( עוד ארגון נבחרים .36 מאונך )3( כלי נגינה נוסף .1 )4( הפרי זז פעמיי .2 פס עולה בהתחלה ( ) .3 )3( הביטי על האספקלריה .4 פרק הזמן שלוקח לפטריות ירקרקות .5 )4( לעלות )2( י ר י נמרח על .7 )4( הכמות הכללית של כלי האוכל .8 )3( ) עבודה קשה של ארגון טרור (ש .12 בצק שעל ו”החמיץ” בבית הנ יא ( .14 (עפ”י יוסי וינשטיין) )3( שר בקול נמוך ללא הצלחה .15 )3( דרך טובה שואבת נגף .17 )3( קישטו את העיר 8 (עפ”י יובל חמצני ז”ל) )3( האצבע שבתוכן .20 (עפ”י יובל חמצני ז”ל) )4( מחסור של הרועה . 2 )4( צריך לשלם בצורה זו עבור תחפושת .24 העלו בת צחוק על פניהם בזמן .26 )4( שהמתינו )2( קר למעלה בלבד .28 )3( מגיע בזריזות ממקום גבוה .29 )3( ! מיכל, רואים את זה בכל כיוון .31 )2( ידית שנמצא בקצות הקורות .33

RkJQdWJsaXNoZXIy NjA0NTc0