משרדי המחוז

מטרת השלוחות הינה להקל על נגישות החברים לקבלת סיוע ושירות באזור מגוריהם.
בראש כל שלוחה יושב חבר מועצה אשר תפקידו לתת מידע כללי, לסייע בידי החבר ומידת הצורך לקשר בין החבר לבין משרדי המחוז.

שלוחת בת ים:
טלפון :077-5496383

שלוחת פתח תקוה:
מנהל שלוחה- ארהל'ה וינברג
ז'בוטינסקי 4, בית המתנדב

טל. 052-2442988
טלפקס: 03-9072499

ימים ב', ג' ,ד'
שאר ימי השבוע- בתיאום מראש עם ארהל'ה .