נציגים בוועדות מחוזיות וארציות


1. נציג בוועד הארצי-אלי דורי
2. נציג בוועד הארצי- מאיר אסולין
3. נציג בוועד הארצי- יוסי שובלי
4. מ"מ בוועד הארצי- קובי מיכה
5. נציג המחוז ויו"ר ועדת כספים+ השקעות- מאיר אסולין
6. נציג המחוז ויו"ר ועדת ביקורת- וידר שמואל
7. נציג המחוז ויו"ר ועדת תקנון- רפי פרץ
8. נציג המחוז במערכת עיתון הלוחם- דני בן אבו
9. נציג בהנהלת בית הלוחם באר שבע- קובי מיכה
10. נציג בהנהלת בית הלוחם ת"א- רפי פרץ
11. נציג בהנהלת בית הלוחם חיפה- ריקי טל
12. נציג בהנהלת בית הלוחם ירושלים- דקל נחשוני שרון
13. נציג בהנהלת בית קיי- דאודי מרדכי
14. יו"ר ועדת משפט חברים+ חבר ועדה- יו"ר שובלי יוסי , אלי דורי, דקל נחשוני שרון
15. יו"ר ועדת משלחות+ חבר ועדה- יו"ר קובי מיכה, יגאל גמליאל, שלמה ברוק, ריקי טל
16. יו"ר ועדת הלוואות+ חבר ועדה- יו"ר חזי משולם, דאודי מרדכי, אלי דורי, ברוק שלמה
17. נציג בקרן הלוואות ארצית- חזי משולם
18. ראש פורום צעירים - פרץ רפי
19. ראש פורום נשים - ריקי טל
20. רכז פורום שומרי תורה ומצוות- דקל נחשוני שרון
21. נציג בוועדת ספורט+ התאחדות- ברוק שלמה
22. יו"ר ונציג בוועדת פרוגרמה בית הלוחם אשדוד- יו"ר יגאל גמליאל, דני בן אבו, ברוק שלמה, אלי דורי.
23. יו"ר ועדת מלגות+ חבר ועדה- יו"ר רפי פרץ, דני בן אבו, קובי מיכה.
24. ועדת ביקור חולים וביקור חברים- כל חבר לפי מקום מגוריו.