מסעות מורשת

המסעות מיועדים לנכי צה"ל ובני משפחתם, לוחמים בעבר ובהווה ובני משפחתם, ולכל אוהבי ארץ ישראל.
כל משתתף בעצם השתתפותו מצהיר כי בריאותו מאפשרת לו ליטול חלק במסע כמו כן הוא מצהיר שהוא יודע כי ארגון נכי צה"ל אינו נושא בשום אחריות לכל מקרה שיקרה לו במהלך השתתפותו במסע

המסעות אינם טיול אלא שילוב של הכרת הארץ ומורשת הקרב בעיקר של נכי צה"ל מפגש עם הציבור מהמקומות בהם אנו הולכים והבאת רוח ארגון נכי צה"ל לידיעתם וכמובן קבוצה שתומכת ונתמכת על –ידי כל אחד מחבריה זה בזה .ערבי המורשת הם חלק בלתי נפרד מהמסע וכל משתתף חייב ליטול בהם חלק.