לשכת שיקום רחובות

רח' מרשוב 5 רחובות טל': 08-9442916/34 , פקס 08-9442955

ימי קבלת קהל:
ימי ב' ,ה' בן השעות 8:00:13:00,
יום רביעי בן השעות 16:00-18:00

מוקד טלפוני משהב"ט: 03-7776777