הנהלת המחוז

הנהלת המחוז:
יו"ר המחוז ומשנה ליו"ר הארגון- דני בן אבו

עוזרי יו"ר המחוז:
• מירב עוז

מזכירת המחוז- אמונה כהן

פקידות קבלה:
• מלכה יהודה
• שיראל שבתיאל
• שרה מלסה


חברי מועצת המחוז:
• יו"ר המחוז ומשנה ליו"ר הארגון דני בן אבו
• יו"ר מועצת המחוז – קובי מיכה
• יגאל גמליאל
• אלי דורי
• יוסי שובלי
• דאודי מרדכי
• ריקי טל
• וידר שמואל
• שלמה ברוק
• דקל נחשוני שרון
• אסולין מאיר
• חזי משולם
• רפי פרץ