קצת עלינו

מחוז ירושלים הינו המחוז השלישי בגודלו מבין 5 מחוזות הארגון, מונה כ-5.500 חברים המחוז מתפרס מאיזור עין-גדי בדרום מזרח ועד צפון בקעת הירדן, אזור מטה בנימין, מטה יהודה עד לפאתי העיר מודיעין והעיר ירושלים.

בין חברי המחוז נמנים בני דתות שונות שנפגעו במהלך שרותם, בכוחות הבטחון ובשרות המדינה.

מועצת המחוז מונה 10 חברים אשר נבחרו ע"י כלל חברי המחוז ומספר חברי המועצה נקבע ע"פ גודל המחוז.

> תפקידה של מועצת המחוז לסייע ליו"ר המחוז בקביעת דרכי פעולה וכללים לניהול המחוז.
> לייצג את המחוז בועידה הארצית.
> לנהל את הועדות המתקיימות במחוז ולודא כי הועדות המחוזיות יסייעו לחברי המחוז ע"פ הנדרש.