לשכות שיקום

אגף השיקום במשרד הביטחון מופקד על הטיפול בנכים . האגף פיתח מערכת ענפה של שירותים, בנוסף לטיפול הרפואי המקצועי והמתקדם.התפיסה הבסיסית בדבר מחויבות המדינה למי שנפגע בשליחותה מהווה את ה"מדיניות" הכוללת של הפעילות המעשית בתחום השיקום, ולפיה:רווחתם של נכי צה"ל הינה מרכיב חשוב בביטחון הלאומי.
השירותים (והתגמולים) לנפגעים מכוונים לספק צרכים "ממשיים", ויחד עם זאת להביע את הוקרת האומה לאלה ששילמו מחיר כבד בשליחותה.

אגף השיקום פועל להשגת יעדיה של תפיסה זו ע"י פעולות ושירותים המתוכננים להביא את הזכאים למצב של תפקוד פיסי מיטבי ושל תפקוד נפשי, משפחתי וחברתי תקין. בנוסף מתקיימת פעילות תומכת להשתלבותם בתעסוקה היוצרת הכנסה עצמית ולהרגשתם שהחברה מוקירה אותם.

"סל" שירותי השיקום הניתנים כיום ע"י האגף לאוכלוסיית הזכאים כולל: שירותים רפואיים, שירותים חברתיים – פסיכולוגיים, רווחה והטבות, שירותי תגמולים ושירותי תעסוקה.

אתר אינטרנט:
http://www.shikum.mod.gov.il


לשכת שיקום ירושלים
בית הטיילת, רח' בית"ר 2 תלפיות ירושלים, מיקוד 93386 (קומה 1)

טלפונים :
מזכירות המחוז - 02-5657200
מרפאה - 02-5657246
ועדות רפואיות - 02-5657221
תחום רווחה - 02-5657211
תחום עובדי שיקום נכים - 02-5657208
תחום עובדי שיקום משפחות שכולות - 02-5657247
תחום דיור ושיקום - 02-5657219

מספרי פקס :
מזכירות - 02-5657238
מרפאה - 02-5657236