אירוע של חברינו בני העדה הדרוזית

אירוע של חברי הארגון, בני העדה הדרוזית ובנות זוגן בתאריך ה- 26.11.2012

תמונות מהאירוע לפניכם.