הורדת טפסים

על מנת לצפות/להדפיס טפסים יש צורך בתוכנת Adobe Acrobat Reader .
במידה והתוכנה לא מותקנת במחשבכם,ניתן להורידה חינם באמצעות הקשה על האייקון הבא:טפסים ובקשות:

בקשת בקשה להנפקת תעודת נכה
--------------------------------------------------------------------------------

בקשת טופס בקשה למענק השתתפות במימון לימודים לילדי נכים
--------------------------------------------------------------------------------

בקשת קרן טופס בקשה לעזרה הדדית להלוואות
--------------------------------------------------------------------------------

בקשת טופס בקשה למילגת עזר להשכלה גבוהה
--------------------------------------------------------------------------------

טופס מידע וקרטריונים לבקשת מילגת עזר להשכלה גבוהה
--------------------------------------------------------------------------------


בקשת טופס לבקשת מילגת עידוד ליוצרים חלק
--------------------------------------------------------------------------------

טופס מידע וקרטריונים לבקשת מילגת עידוד ליוצרים
--------------------------------------------------------------------------------

בקשת טופס הצהרה ועדכון פרטים אישיים
--------------------------------------------------------------------------------אישורים רשמיים:

אישור ניהול תקין - קרן נכי צה"ל (ע"ר)מדינת ישראל > משרד המשפטים > רשם העמותות
--------------------------------------------------------------------------------

אישור ניהול תקין - ארגון נכי צה"ל (ע"ר) מדינת ישראל > משרד המשפטים > רשם העמותות
--------------------------------------------------------------------------------

אישור מוסד ציבורי לענין תרומות - ארגון נכי צה"ל אישור לפי סעיף 46 מדינת ישראל/האוצר > נציבות מס הכנסה
--------------------------------------------------------------------------------

אישור מוסד ציבורי לענין תרומות - קרן נכי צה"ל אישור לפי סעיף 46 > מדינת ישראל/האוצר > נציבות מס הכנסה
--------------------------------------------------------------------------------

אישור על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עיסקאות גופים ציבוריים המחלקה למוסדות ציבור ומלכ"רים- ארגון נכי צה"ל
--------------------------------------------------------------------------------

אישור על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עיסקאות גופים ציבוריים המחלקה למוסדות ציבור ומלכ"רים- קרו נכי צה"ל