הנהלת המחוז

מועצת המחוז
המוסד המפקח על ניהול ענייני המחוז היא המועצה המחוזית המונה 27 חברים שהם גם היצוג המחוזי לוועידה הארצית שנבחרת אחת לחמש שנים (תקופת כהונה).

ישיבות מועצת המחוז
על פי תקנון הארגון תתכנס מועצת המחוז לישיבה אחת לשלושה חודשים.
בישיבות אלה מעודכנים חברי המועצה על פעילות המחוז המתבססת על תוכנית עבודה שנתית.

בישיבות אלה מועלים נושאים עקרוניים לדיון ע"י חברי המועצה או ע"י יו"ר המחוז והחלטותיהם מפורסמים בהתאם.

רשימת חברי מועצה
אוחיון יצחק
אלימלך יצחק
אלפסי מרדכי
בן אבו שלמה(סמי)
בן עזרא מימון
בן עטר אלי יו"ר המועצה
בר חיים
ברוך יצחק
גביש גדי
גרנות שמואל
טהר חנן
ינאי אברהם
כהן-צמח רפאל יו"ר מחוז חיפה והצפון
מסאלחה סמיר
מרקוביץ אריה
סני שמואל
סעד סאדק
עגור יצחק
עקרבי אריה
פריסקי שלמה(שרי)
קוזוקרו חיים
קורצ'י שלמה
קישון זאב
רבונא חיים
רון דוד
שורץ מיכאל
שלו מרדכי

ועד המחוז
הועד המחוזי הוא מוסד המוציא לפועל את החלטותיה של המועצה ואחראי בפניה על ביצוע ההחלטות.
חברי ועד המחוז מונים 10 חברים, יו"ר המחוז ינהל את ישיבות הועד המחוזי.