סיכום תוכנית העבודה לשנת 2011

שנה גודל טקסט : א א א

נכתב ע"י :         פורסם : 11/ 2/2012

הנני מתכבד להגיש לכם את סיכום הפעילות לשנת 2011. דו"ח זה כולל בתוכו את אותם הנושאים אשר טופלו ובוצעו במחוז לפי תוכנית עבודה שנתית.


בכבוד רב,

אורן אקרמן
יו"ר מחוז באר שבע והנגב

סיכום תוכנית העבודה לשנת 2011