תוכנית העבודה לשנת 2012 - מחוז באר שבע והנגב

שנה גודל טקסט : א א א

נכתב ע"י :         פורסם : 11/ 2/2012

הנני מתכבד להגיש לכם את תוכנית העבודה לשנת 2012 במחוז באר שבע והנגב.


בכבוד רב,

אורן אקרמן
יו"ר מחוז באר שבע והנגב

תוכנית העבודה לשנת 2012