משרדי המחוז

ברחבי הפריפריה של המחוז פועלים שבעה משרדים: באילת, דימונה, ערד, קרית גת, אופקים, שדרות, ונתיבות, שמטרתם להנגיש את השירותים הניתנים ואת זמינותם ולחזק את הקשר עם החברים. המשרדים מאושיים ומופעלים בהתנדבות ע”י רכזים וצוות מתנדבים פעילים. בין רכזי המשרדים קיים שיתוף פעולה פורה ואחת לרבעון מתכנסים כולם למפגש בו הם מקבלים מפי יו”ר המחוז עדכונים ומידע.
רכזי פורומים: