ביטוח חיים קבוצתי לחברי הארגון

שנה גודל טקסט : א א א

ארגון נכי צה''ל עורך עבור חבריו ביטוח חיים קבוצתי, אשר תנאיו קבועים בפוליסה המצורפת.

גיל מירבי לביטוח הנו 75 שנה (גיל ביטוחי) - כהגדרתו בפוליסה.
מחצית מהפרמיה ממומנת על ידי משהב''ט והמחצית השניה משולמת על ידי החבר בניכוי חודשי מתגמולי הנכות.


לחצו כאן לעיון בפוליסה