pas artical

חדשות הארגון

Group 19 1
קרן נכי צה"ל ZDVF
keren
אגודת הידידים בישראל
donate
תרמו לארגון נכי צה"ל

תרמו עכשיו לטובת חיילינו

facebook pic1280
בואו עשו לנו לייק בפייסבוק
ותיהיו מעודכנים

תשלום מענק קורונה – אוגוסט 2020

6 אוגוסט

בהמשך לאישור תכנית הממשלה, חלוקת מענקי סיוע חד פעמיים לכלל אזרחי המדינה בגובה 750 ש”ח, במטרה לעודד את הצריכה והתעסוקה ולהניע גלגלי הכלכלה, להלן הקריטריונים המזכים את נכי צה”ל במענק כפול:
נכה/ת צהל שמשולמים להם תגמולי קיום: חפ”ר, נצרך, תגמול פרישה מוקדמת רמה 2, תג”מ רמה 1, 5, 6, יהיו זכאים למענק כפול בסך של 1500 ₪

רשימות מקבלי תגמולי המחייה הועברו על ידי אגף שיקום נכים לביטוח לאומי לרבות מספר חשבון הבנק בו מקבל/ת הנכה/ת את התגמול ממשרד הביטחון.

קביעת הזכאות ותשלום המענק מבוצעים על ידי ביטוח לאומי בלבד.

יודגש, כי נכים המקבלים את התגמול בבנק הדואר או נכים המתגוררים בחו”ל יצטרכו לעדכן את פרטי חשבון הבנק אליו הם מבקשים להעביר המענק, באתר הביטוח הלאומי: https://www.btl.gov.il/Corona/Pages/MaanakEzrach.aspx
 

פרטי התקשרות ודרכי הגעה

שמואל ברקאי 49, אפקה, (בית הלוחם) תל־אביב , ת.ד. 39262
03-6461600
03-6421316
צור קשר