pas artical

חדשות הארגון

בואו עשו לנו לייק בפייסבוק
ותיהיו מעודכנים

ממשיכים ליישם את רפורמת נפש אחת

19 פברואר

בהנחיית שר הביטחון, יואב גלנט: ועדת השרים לחקיקה אישרה לקדם להכנה לקריאה שניה ושלישית בכנסת את יוזמת משרד הביטחון לתיקון חוק הנכים בתחומי זכאויות הרכב והדיור לנכי צה״ל כחלק מרפורמת "נפש אחת".

מנכ"ל משרד הביטחון אלוף (מיל') אייל זמיר אישר הקמת צוות מומחים מקצועי שימליץ על פתרונות הדיור הייחודיים לנכי צה"ל המתמודדים עם פוסט טראומה.

לקראת קריאה שנייה ושלישית בכנסת, משרד הביטחון יקדם פתרונות נוספים לנכי צה"ל המתמודדים עם פוסט טראומה.

ועדת שרים לחקיקה אישרה לקדם את התיקונים בחוק הנכים בתחומי זכאויות הדיור והרכב, שיזם משרד הביטחון, כחלק מיישום רפורמת "נפש אחת". תיקוני החקיקה המוצעים הנם פרי עבודה משותפת של אגף השיקום וארגון נכי צה״ל, ויאפשרו הרחבת הזכאויות של נכי צה״ל בתחומי הניידות והדיור והפחתת הנטל הבירוקרטי בתחומים אלה.

בתחום הניידות: יועלו תעריפי הסיוע לנכי צה"ל הזכאים לרכב רפואי, יקוצר משך ההחלפה לרכב, יוגדלו סמכויות הסיוע החריגות ועוד.

בתחום הדיור: יוגדלו סכומי הסיוע בדיור לנכי צה"ל וישופרו זכאויות נוספות בתחום השכירות והתאמות הדירה ועוד.

קידום חוק הנכים בתחומי הרכב והדיור יסייע לכלל נכי צה"ל ובפרט ל-12,000 נכי צה"ל הזכאים לרכב רפואי וכן לכ-25,000 נכי צה"ל הזכאים לסיוע בתחום הדיור.

במקביל להתקדמות החקיקה, לקראת קריאה שנייה ושלישית, ממשיך אגף השיקום ביישום הרפורמה ובמתן שירותים ומענים ייעודים לנכי צה"ל המתמודדים עם פוסט טראומה. בשנה זו צפוי לקדם מערך ייעודי לטיפול בנפגעי פוסט טראומה, המערך המתוכנן צפוי לסייע במימוש זכאויות; שינוי הרכב הוועדה הרפואית לנפש; הקמת ועדה לבחינת הקשר בין פוסט טראומה למחלות נלוות; הקמת בית מעבר המעניק לינה ומענה טיפולי למשך 3 חודשים במטרה להשתלב מחדש בקהילה; הרחבת הפיילוט של כלבי שירות ומגוון שירותים נוספים.

יו״ר ארגון נכי צה״ל, עו״ד עידן קלימן: ״אנו מודים לשר הביטחון יואב גלנט ומנכ״ל המשרד אלוף במיל׳ אייל זמיר ומברכים על תיקון החוק החשוב שיביא מזור לעשרות אלפי נכות ונכים הזקוקים להתאמת הסיוע בדיור וניידות כמו אוויר לנשימה. התיקון הוא הראשון מבין סידרת תיקונים שיובאו לאישור הכנסת בחודשים הקרובים וישפרו מהותית את איכות הטיפול השיקום והסיוע הניתן לנכי צה״ל כחלק מהמשך יישומה של רפורמת נפש אחת, ואנחנו נפעל כך שבעת קידומו ישולבו בו הקלות ושינויים שיפתחו את דלת הסיוע בפני נכות ונכים הסובלים מפוסט טראומה ופציעות פיזיות קשות״.

סמנכ"ל וראש אגף השיקום, לימור לוריא: "משרד הביטחון הוא הגוף האחראי על טיפולם ושיקומם של כ-60,000 נכי ונכות צה"ל ומערכת הביטחון. תפקידנו לטפל, לשפר ולייעל את השירות לכלל נכי צה"ל ונמשיך לפעול לילות כימים במטרה לממש את כל יעדי רפורמת נפש אחת".

פגישה בזום

פרטי התקשרות ודרכי הגעה

שמואל ברקאי 49, אפקה, (בית הלוחם) תל־אביב , ת.ד. 39262
03-6461600
03-6421316