pas artical

חדשות הארגון

Group 19 1
קרן נכי צה"ל ZDVF
keren
אגודת הידידים בישראל
donate
תרמו לארגון נכי צה"ל

תרמו עכשיו לטובת חיילינו

facebook pic1280
בואו עשו לנו לייק בפייסבוק
ותיהיו מעודכנים

צעד נוסף ביישום רפורמת “נפש אחת”: תט”ר חצי משרה

12 ספטמבר

מברכים על החלטת שר הביטחון רב אלוף (במיל’.) בני גנץ לשנות את תקנות הטיפול הרפואי (תט״ר חצי משרה) במסגרת רפורמת ״נפש אחת״

יו״ר ארגון נכי צה״ל, עידן קלימן: ״שיתוף הפעולה בין משרד הביטחון למשרד האוצר לטובת צרכי נכי צה״ל – אבן דרך משמעותית ביישום הרפורמה״.

צעד משמעותי מאוד ביישום רפורמת “נפש אחת”: היום פרסם משרד הביטחון את התיקון של תקנות הנכים (טיפול רפואי – הוראת שעה), התשפ”א-2021, במסגרת יישומה של רפורמת ״נפש אחת״.

כחלק מהליכי המשא ומתן בין משרד הביטחון לבין ארגון נכי צה”ל הוסכם כי תקנות התט”ר ישונו תוך קביעת זכאות לתט”ר החלקי אף ללא הוכחת עבודה בפועל בהיקף המשרה החלקי.
לאחר מאמצים רבים מטעם הארגון, לרבות מול משרד האוצר, פורסמה היום הוראת שעה ברוח דברים זו (השינוי ייכנס לתוקף רק לאחר 30 ימים ממועד פרסום נוסח סופי ברשומות).
בהתאם להוראת השעה, התנאי היחידי לקבלת התט”ר החלקי יהיה אישור של רופא מוסמך באגף שיקום נכים שלפיו מצבו הרפואי של הנכה עקב הנכות מונע ממנו מלעבוד בהיקף משרה מלא, ובלבד שקביעה רפואית זו נעשתה בעת שהנכה היה בגיל העבודה ובטרם הגיעו לגיל פרישה.

יו״ר ארגון נכי צה״ל, עידן קלימן: ״לאחר שיחות ופגישות רבות עם כלל הגורמים במשרד הביטחון ובמשרד האוצר נענתה במלואה בקשתנו לשינוי תקנות התט״ר, שהן סיוע סוציאלי ואנושי ראשון במעלה לנכי צה״ל, שכושר העבודה שלהם נפגע גם כך.
אנו מודים לאגף שיקום נכים במשהב״ט על שהלך איתנו יד ביד בעניין זה ומודים לאוצר על שיתוף הפעולה. זוהי בהחלט בשורה טובה מאוד לנכי צה״ל, עם כניסתה של השנה החדשה״.

להלן הודעת אגף השיקום:

יישום רפורמת “נפש אחת”:
הרחבת הזכאות לתגמול בגין אובדן כושר עבודה חלקי לנכי צה”ל

שר הביטחון בני גנץ חתם על תיקון התקנה שתרחיב את זכאותם של נכי צה”ל לקבלת תגמול בגין אובדן חלקי של כושר העבודה, התיקון יאפשר קבלת התגמול ללא צורך בהגשת אישורים תקופתיים ויקל משמעותית על הנטל הבירוקרטי.

שר הביטחון בני גנץ: “אנחנו ממשיכים ביישום הרפורמה, והתיקון לתקנה יועיל לנכים רבים שנאלצו לעבור תהליכים מורכבים. התקנה החדשה תקל על נכי צה”ל שרוצים לעבוד במשרה חלקית ובמקביל לקבל תמיכה שתאפשר להם שיקום מיטבי. מדובר בבשורה חשובה במסגרת הרפורמה, אני מבקש להודות לאגף השיקום שמשקיע מאמצים רבים ביישומה, לארגון נכי צה”ל בהובלת עידן קלימן שמסייע בידינו, וכן לשר האוצר אביגדור ליברמן ואנשי המקצוע במשרדו על האוזן הקשבת והתמיכה במהלכים החברתיים למען נכי צה”ל”

כחלק מיישום רפורמת “נפש אחת” ובתיאום עם משרד האוצר וארגון נכי צה”ל, שר הביטחון בני גנץ חתם על תיקון התקנה המסדירה את הזכאות לתשלום תגמול לנכי צה”ל העובדים במשרה חלקית. מעתה, קביעת הגורמים המוסמכים כי הנכה איבד באופן חלקי את כושרו התעסוקתי תזכה אותו בתגמול החודשי ללא צורך בהוכחות נוספות, גם אם אינו עובד בפועל במשרה חלקית.

שר הביטחון גנץ חתם על תיקון התקנה, כהוראת שעה למשך שנה, והיא תיכנס לתוקפה בתוך 30 יום ממועד פרסומה ברשומות.

מהלך זה הינו חלק ממהפכת שיפור השירות באגף השיקום, ומעבר להרחבת הזכאות הוא צפוי להפחית באופן משמעותי את הנטל הבירוקרטי על נכי צה”ל ולאפשר לעובדי אגף שיקום נכים להתמקד עוד יותר בשיקום ורווחת הנכים.

פרטי התקשרות ודרכי הגעה

שמואל ברקאי 49, אפקה, (בית הלוחם) תל־אביב , ת.ד. 39262
03-6461600
03-6421316
צור קשר