pas artical

חדשות הארגון

Group 19 1
קרן נכי צה"ל ZDVF
keren
אגודת הידידים בישראל
donate
תרמו לארגון נכי צה"ל

תרמו עכשיו לטובת חיילינו

facebook pic1280
בואו עשו לנו לייק בפייסבוק
ותיהיו מעודכנים

הקמת "צוות פעולה" להרחבת ההכרה בחיילי צה״ל שחלו לאחר שצללו בנחל הקישון

20 דצמבר

שר הביטחון, בני גנץ ומנכ"ל המשרד, אלוף (מיל') אמיר אשל, החליטו למנות צוות פעולה להרחבת ההכרה בחיילי צה"ל שחלו לאחר שצללו בנחל הקישון

צוות הפעולה הוקם, בתאום עם ארגון נכי צה"ל, כחלק מיישום רפורמת "נפש אחת". בראשו יעמוד תא"ל (מיל') רן בשביץ, לשעבר ראש להק ציוד בחיל האוויר. צוות הפעולה ייגבש בתוך חודש המלצות להרחבת מדיניות ההכרה בחיילים שצללו במי הנחל המזוהמים, כחלק מפעילותם הצבאית.

צוות הפעולה יתבסס על דוחות של ועדות שעסקו בנושא: שמגר, שני וכהן ויבחן את ההשפעות המצרפיות האפשריות של שילוב החומרים שנמצאו במי ובבוצת נחל הקישון בזמן קיום הצלילות הצבאיות. הצוות יבחן גישות שונות למדיניות ההכרה בצוללים ויסתייע במודלים שגיבשה המחלקה לענייני חיילים משוחררים של ארה"ב (VA), להכרה בחיילים שחלו במהלך השירות בנסיבות חשיפה ייחודיות ובמקומות שירות ספציפיים ברחבי העולם.

יודגש, כי הצוות לא יקיים עבודה חדשה, אלא ישתמש בנתונים הקיימים ובהחלטות העבר, בכדי לגבש מדיניות ותהליכי עבודה, בהתאם לקריטריונים האפשריים בחוק. הצוות יקבל את כתב המינוי מידי שר הביטחון היום (ב') ויחל מיד בעבודתו.

ארגון נכי צה״ל:
אנו מברכים את שר הביטחון בני גנץ ומנכ״ל משרד הביטחון אמיר אשל, על הקמת צוות הפעולה להרחבת ההכרה בחיילי צה״ל שחלו לאחר שצללו בנחל הקישון.
עצם הקמת צוות פעולה ייעודי לנושא זה היא הכרה משמעותית, לאחר שנים רבות, בחשיבותו של הנושא.
אנו תקווה, כי הקמת הצוות, כחלק מיישומה של רפורמת ״נפש אחת״, תהווה את תחילתו של התיקון ההיסטורי עבור צוללי הקישון, להם נעשה עוול כבד לאורך השנים.

פגישה בזום

פרטי התקשרות ודרכי הגעה

שמואל ברקאי 49, אפקה, (בית הלוחם) תל־אביב , ת.ד. 39262
03-6461600
03-6421316
צור קשר