pas artical

חדשות הארגון

בואו עשו לנו לייק בפייסבוק
ותיהיו מעודכנים

הממשלה אישרה: יוגדל הסיוע לנכי צה״ל עבור רכב ודירה

19 יוני

צעד משמעותי נעשה היום – אך הדרך עוד ארוכה

הממשלה אישרה הבוקר (יום א' 19/6/22) את המשך יישום רפורמת 'נפש אחת', ואנחנו מברכים על כך.
עכשיו ההחלטה עומדת בפני כנסת ישראל, שחבריה יצטרכו לבחור בין פוליטיקה קטנה לבין דאגה אמיתית למי שנתנו את גופם ונפשם למען שמירה על המדינה.

אף רפורמה אינה מושלמת, אבל אנחנו כאן, בכל פינה בדרך. נאבקים על כל פסיק ומילה בחוק או תזכיר, כפי שנלחמנו בשדה הקרב. מה שאפשר נקדם, מה שידרוש תיקון נתקן, עד שנכות ונכי צה"ל יזכו לטיפול הראוי מהמדינה שבשבילה נלחמנו.


הממשלה אישרה את הצעת שר הביטחון בני גנץ ושר האוצר אביגדור ליברמן, לקדם את סוגיות הסיוע לנכי צה"ל בתחומי הדיור והרכב, בהמשך להחלטת הממשלה בדבר יישום רפורמת "נפש אחת" (החלטה 981).

במסגרת זו יתוקן חוק נכי צה"ל באופן שיאפשר הגדלה משמעותית של סכומי הסבסוד לרכישת רכב רפואי עבור נכי צה"ל, הקלות בהחלפת רכב, הגדלה משמעותית של סכומי הסיוע לרכישת דירה עבור נכי צה"ל הזכאים לכך והגדלת סכומי הסיוע בשכר דירה ומשך הזכאות לכך. כל זאת בהמשך להמלצות של שתי ועדות מקצועיות שהוקמו במסגרת הרפורמה והגישו את המלצותיהן לשר הביטחון, ובתיאום עם ארגון נכי צה"ל.

שר הביטחון בני גנץ: "אני מודה לחברי הממשלה על התמיכה בחקיקה, שמטרתה לשפר את איכות חייהם של נכי צה"ל, ולחזק את היציבות והיכולת שלהם לתפקד בחיי היום-יום. אנחנו לא שוכחים לרגע שהרפורמה הזו מתחילה קודם כל ביחס לנכי צה"ל, בשיפור שער הכניסה, ובהקלת הבירוקרטיה ואנחנו עמלים על כך בהובלת אגף השיקום וביחד עם ארגון נכי צה"ל. נמשיך לפעול למען מי ששילמו מחיר יקר בגופם ובנפשם, עבור המדינה ולא נרפה לרגע מהמאמץ להביא לשיקומם ולאפשר להם חיים טובים".

שר האוצר אביגדור ליברמן: ״מתן הסיוע שהעברנו היום מצביע בצורה הברורה ביותר על סדר העדיפויות של הממשלה הנוכחית ועל ההוקרה האמיתית למשרתי צה״ל ולנכי צה״ל. רפורמת ״נפש אחת״ מיושמת במעשים ולא נשארת בגדר הבטחה לא ממומשת. נמשיך לפעול במלוא הנחישות בכדי לשפר את איכות חייהם של אלו שלחמו למען מדינת ישראל״.

יו"ר ארגון נכי צה״ל עו"ד עידן קלימן: אנו מודים לשר הביטחון גנץ, השר ליברמן ולממשלת ישראל על החלטתם החשובה לאשר ולהביא ליישום של המלצות הוועדות המקצועיות בתחומי הדיור והרכב למען שלומם ורווחתם של נכות ונכי צה״ל.
מדובר בצעד נוסף ליישום מלוא רפורמת נפש אחת, ואנו נמשיך לפעול כדי לוודא את יישום ההמלצות במלואן ולהשלים את יישום יתר הרפורמה.
אנו קוראים לכל סיעות הבית להעביר את החקיקה ולהצביע בעד שיקומם המלא של פצועות ופצועי צה״ל.
שיקומם של נכות ונכי צה״ל חייב להיות מעבר לכל מחלוקת.

פגישה בזום

פרטי התקשרות ודרכי הגעה

שמואל ברקאי 49, אפקה, (בית הלוחם) תל־אביב , ת.ד. 39262
03-6461600
03-6421316