pas artical

חדשות הארגון

Group 19 1
קרן נכי צה"ל ZDVF
keren
אגודת הידידים בישראל
donate
תרמו לארגון נכי צה"ל

תרמו עכשיו לטובת חיילינו

facebook pic1280
בואו עשו לנו לייק בפייסבוק
ותיהיו מעודכנים

איגרת ראש אגף כוח האדם בצה״ל

4 אוקטובר

רפורמת ״נפש אחת״ – העמקת שיתוף הפעולה עם צה"ל
במסגרת היישום של הרפורמה, הוקם ענף לליווי פצועי ונכי צה״ל כחלק ממערך הנפגעים. המסגרת החדשה משלימה את מעטפת השירותים הקיימת וכוללת:

1. הכשרת קציני נפגעים ייעודיים שיוצבו בחילות ובחטיבות ויהוו (לצד המפקדים) כתובת למענה אנושי בכל הנדרש מצה״ל ובקשר לאורך השנים באופן רגיש ומקצועי עם הפצועים ובני משפחותיהם.

2. שיטת תיעוד חדשה, דיגיטלית, שתשנה ותקל על אופן הדיווח אודות הפציעה, במקום הטפסים המיושנים.

3. ליווי עבור ילדי נכות ונכי צה"ל בעת גיוסם ובמהלך שירותם הצבאי.

4. סיוע וליווי של נכי צה"ל ובני משפחותיהם גם לאחר סיום הליך השיקום, על מנת להבטיח שילוב אופטימי בחיים האזרחיים.
ביחד, נמשיך לקדם וליישם את הרפורמה למען כל פצועות ופצועי צה"ל.


איגרת ראש אגף כוח האדם בצה״ל, אלוף יניב עשור, בנושא הקמת ענף לליווי פצועי ונכי צה״ל במערך הנפגעים, בחיל משאבי האנוש, כחלק מרפורמת ״נפש אחת״.
כחלק מפעילות הענף הוקם מרכז ייעודי – ״קשר עד״ שמטרתו לתת מענה לפניות לצה״ל מהפצועים ובני משפחותיהם זאת לצד מפקדי צה״ל וקציני הנפגעים אשר ימשיכו להוות כתובת בחיילות ובחטיבות.

ניתן לפנות למוקד בטלפון: 1111 שלוחה 6


מצ"ב איגרת ראש אגף כוח האדם בצה״ל, אלוף יניב עשור, בנושא הקמת הענף:

תשרי תשפ"ב – אוקטובר 2021

"נפש אחת" – למען נכי צה"ל

"כל המקיים נפש אחת, מעלים עליו כאילו קיים עולם מלא" (מסכת סנהדרין)

במסגרת תהליך "נפש אחת", אנו זוכים לממש את החוב המוסרי כלפי פצועי ונכי צה"ל.
בימים אלו מוקם ענף עם יכולת חדשה לליווי וטיפול בפצועים ובחולים תוך כדי השירות הצבאי ולסיוע בתהליכים הנדרשים גם מול גופים חיצוניים לצה"ל.

ניישם תפיסה חדשה לדיווח ולתיעוד השתתפות באירועים חריגים ופציעה, ננגיש מידע רלוונטי, ונשמור לאורך השנים על קשר עם הפצועים בגוף ובנפש ועם בני משפחותיהם.

זו שעה ייחודית של תיקון והושטת יד לכאב. בשמי ובשם כלל מפקדי צה"ל, אנשים אגף כוח האדם ומערך הנפגעים, אני מתחייב בפניכם – משרתים, פצועי ונכי צה"ל ובני המשפחות – לא תצעדו עוד לבד !

אלוף יניב עשור
ראש אכ"א

פגישה בזום

פרטי התקשרות ודרכי הגעה

שמואל ברקאי 49, אפקה, (בית הלוחם) תל־אביב , ת.ד. 39262
03-6461600
03-6421316
צור קשר