pas artical

חדשות הארגון

בואו עשו לנו לייק בפייסבוק
ותיהיו מעודכנים

אושר בקריאה ראשונה: הטבות בתחום הרכב הרפואי והדיור

15 אוגוסט

יו"ר ארגון נכי צה"ל, עו"ד עידן קלימן: "אנו מברכים על ההתקדמות החיובית הנוספת בהמשך יישום רפורמת 'נפש אחת' ומודים לשר הביטחון גנץ, לצד חברי הממשלה והכנסת על שלא נתנו לעת הפוליטית המתוחה מלעצור את המשך שיפור הטיפול בנכות ונכי צה"ל. נציגי הארגון ימשיכו להיאבק בוועדות הכנסת על מנת שהחוק יעבור גם בקריאה שנייה ושלישית במתכונתו הרחבה והמקיפה ביותר."


מליאת הכנסת אישרה היום (15/8/22) בקריאה ראשונה את הצעת חוק הנכים (תגמולים ושיקום) (תיקון מס' 33), התשפ"ב-2022. מוצע לקבוע בחקיקה ראשית זכאויות שונות של נכי צה"ל בעיקר בתחום הרכב הרפואי והדיור, שניתנו עד כה מכוח הוראות פנימיות של משרד הביטחון, ולהרחיב זכאויות אלה.
מוצע כי זכויות אלה יתעדכנו בהתאם למדד המחירים לצרכן, אלא אם נקבעה בתקנות שיטת הצמדה אחרת לגבי זכאות מסוימת.
בנוסף, מוצע לשנות את מנגנון העלאת שיעור התגמולים מכוח חוק הנכים (תגמולים ושיקום) כך שיוצמדו אוטומטית למדד השכר בסקטור הציבורי קהילתי, בלא צורך בצווים של שר הביטחון ובאישור ועדה.

פגישה בזום

פרטי התקשרות ודרכי הגעה

שמואל ברקאי 49, אפקה, (בית הלוחם) תל־אביב , ת.ד. 39262
03-6461600
03-6421316