אופני יד וטנדם

אופני יד :
מכשיר יעיל ובטוח לפיתוח יכולות אירוביות לנכים/ות (משותקים,קטועים) ובעלי פגיעות המונעות שימוש באופניים רגילים. אימונים בשטח ותחרויות כביש בארץ ובחו”ל.
האימונים מתקיימים בפארק הירקון ת”א.

אופני טנדם-רכיבת עיוורים בשטח ובכביש:
אופני טנדם מיועדים לעוורים, שרידי ראיה, נפגעי ראש, קטועי גפיים עליונות וכל מי שנכותו או מגבלתו מונעת ממנו לרכוב באופניים רגילים ורוצה להתנסות בחוויה מיוחדת.

ההשתתפות מחייבת אישורו של רופא הבית.
הרשמה במזכירות אגף הספורט.