כללי


מנהל אגף : מיקי עוזאי .
מזכירות האגף : מירב בשארי, גרציה בכר.