חוגים

חוגים ופעילויות. באגף תרבות מגוון חוגים בנושאים: אמנות ויצירה, מודעות והתפתחות אישית, מוסיקה ואמנויות הבמה, שפות, טיולי החוג לידיעת הארץ, ״מטיבי כביש״ ורכבי שטח, משחקי שולחן וחוגי העשרה ועניין שונים. מדריכי החוגים הנם מטובי אנשי המקצוע בתחומם, פירוט החוגים בגוף החוברת. במהלך השנה מוצעים חוגים וסדנאות חדשים, המתפרסמים
במידעון “בית חם” , על גבי לוחות המודעות ובאתר האינטרנט.

הקשו כאן למידע אודות לוח פעילות חוגי אגף תרבות